زیرساخت تحقیقاتی جدید اروپا در زمینه فناوری‌نانو

EUMINAfab اولین زیرساخت تحقیقاتی اروپا در زمینه فناوری‌نانو و میکرومواد است. این مرکز، دسترسی رایگان و آزادانه به فناوری‌های پیشرفته‌ی ساخت و تعیین مشخصات، در زمینه انواع مواد چندکارکردی را برای کاربران خود فراهم می‌کند.

EUMINAfab اولین زیرساخت تحقیقاتی اروپا در زمینه فناوری‌نانو و میکرومواد است.
این مرکز، دسترسی رایگان و آزادانه به فناوری‌های پیشرفته‌ی ساخت و تعیین
مشخصات، در زمینه انواع مواد چندکارکردی را برای کاربران خود فراهم می‌کند.

EUMINAfab تخصص‌های علمی و توانمندی‌های فناورانه‌ی ۱۰ سازمان دانشگاهی و صنعتی
برتر اروپا را ترکیب کرده و منبع منحصربه فردی از دانش و توانمندی‌های فناوری‌های
نانو و میکرو را برای محققان صنعتی و دانشگاهی اروپا فراهم می‌کند.

EUMINAfab مانند یک کارگاه یک مرحله‌ای است که کاربران آن می‌توانند از ماشین‌آلات
پیشرفته‌ی آن استفاده کنند. محققان مراکز دولتی می‌توانند به طور رایگان از
تجهیزات این مرکز استفاده کنند.

EUMINAfab و کاربران دولتی آن تا سال ۲۰۱۳، توسط کمیسیون اروپا تامین مالی می‌شود.
هدف این مرکز تسهیل جذب صنعتی فناوری‌های نوظهور برای محصولات جدید در حال
توسعه و خلق مزایای رقابتی و اقتصادی ملموس برای محققان، مهندسان و توسعه‌دهندگان
محصولات در حوزه فناوری‌های نانو و میکرو است.

EUMINAfab پروژه‌ای است که زیرنظر موسسه فناوری کارلسروهه آلمان فعالیت می‌کند.
سایر اهدف این پروژه عبارتند از:

• ارائه راهکارهای مبتنی بر نانو و میکرو برای مشکلات کاربران؛

• ارائه مزایای رقابتی ویژه در حوزه اقتصادی و دانشگاهی.