بررسی فناوری‌نانو در پارلمان هلند

در ماه مارس ۲۰۰۹ کمیته اقتصادی- اجتماعی هلند به وزرای اموراجتماعی، زیست‌محیطی و امور اقتصادی این کشور در زمینه استفاده ایمن از نانوذرات هشدار داد.

در ماه مارس ۲۰۰۹ کمیته اقتصادی- اجتماعی هلند به وزرای اموراجتماعی، زیست‌محیطی
و امور اقتصادی این کشور در زمینه استفاده ایمن از نانوذرات هشدار داد. به
دنبال این امر، این سه وزیر به این هشدار عکس‌العمل نشان داده و در این زمینه
بحث‌های گسترده‌ای در پارلمان این کشور انجام شد. بحث‌های پارلمان، سه طرح به
دنبال داشت که عبارتند از:

• طرح تعهد گزارش‌دهی؛

• طرح ارزش‌های مرجع نانو؛

• طرح تسریع در تحقیقات ریسک.

در حال حاضر دولت هلند به دنبال تشریح این طرح‌ها است. در طرح تعهد گزارش‌دهی،
کمیته اقتصادی اجتماعی هلند به اهمیت تعهد گزارش‌دهی برای مشتریان شرکت‌هایی که
محصولات حاوی نانومواد تولید یا وارد می‌کنند، تاکید می‌کند. در طرح ارزش‌های
مرجع نانو، کمیته اقتصادی اجتماعی هلند بر ارزیابی ریسک‌های سلامت و ایجاد
محدودیت‌های بهره‌برداری از نانوذرات تاکید می‌کند. و بالاخره در طرح تسریع در
تحقیقات ریسک، تاکید می‌شود که توسعه تحقیقات در زمینه مخاطرات و ریسک‌های
فناوری‌نانو منجر به توسعه بهره‌برداری از مزایای علمی و اقتصادی فناوری‌نانو
در جامعه‌ی دانایی محور هلند می‌شود.