تغییر زمان ششمین همایش دانشجویی فناوری نانو

زمان برگزاری ششمین همایش دانشجویی فناوری نانو به تاریخ ۲۵ الی ۲۷آذر ماه ۱۳۸۸تغییر یافت. قبلاً زمان برگزاری این همایش روزهای ۱۸ تا۲۰آذر ماه اعلام شده بود .


زمان برگزاری ششمین همایش دانشجویی فناوری نانو به تاریخ ۲۵ الی ۲۷آذر ماه ۱۳۸۸ تغییر یافت. قبلاً زمان برگزاری این همایش روزهای ۱۸ تا۲۰ آذر ماه اعلام شده بود .

طبق اعلام دبیر خانه همایش، با توجه به اینکه در همین تاریخ، همایشی با موضوع فناوری نانو در دانشگاه امام حسین(ع) برگزار می شود، تاریخ همایش دانشجویی فناوری نانو یک هفته به تعویق خواهد افتاد.

اخبار تکمیلی درباره نحوه ثبت نام و دریافت مقالات همایش از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.