تولید واکسن‌ها و دارو‌های زیستی مبتنی بر فناوری‌نانو

کمیته نظارتی ستاد فناوری‌نانوی روسیه، پروژه تولید واکسن‌ها و داروه‌های زیستی مبتنی بر فناوری‌نانو را به تازگی تایید کرده است.

کمیته نظارتی ستاد فناوری‌نانوی روسیه (RUSNANO)، پروژه تولید واکسن‌ها و دارو‌های
زیستی مبتنی بر فناوری‌نانو را به تازگی تایید کرده است.

در قالب این پروژه،RUSNANO به دنبال توسعه دو واکسن برای آنفلولانزای انسان و
پرندگان، و سه داروی زیستی برای درمان سمیت مربوط به سرطان، تقویت سیستم ایمنی و
افزایش کارایی داروه‌های ضدمیکروب و آنتی‌ویرال، و درمان ischemia و بیماری اعصاب
حرکتی است.

RUSNANO و شرکت NTpharma به دنبال تشکیل یک سرمایه‌گذاری مشترک برای اجرای این
پروژه هستند. فعالیت‌های تحقیقاتی این پروژه توسط موسسه تحقیقات علمی اپیدمولوژی و
میکروبیولوژی Gamaleya که وابسته به آکادمی علوم پزشکی RAMS است، هماهنگ خواهد شد.

مجموع بودجه این پروژه ۱۵۴۷ میلیون روبل است که ستاد فناوری‌نانوی روسیه ۲۳۷ روبل
آن را تامین خواهد کرد تا بتواند ۴۹ درصد سهم شرکت تازه تاسیس شده را در اختیار
داشته باشد. همچنین RUSNANO ،۱۰۶۳ میلیون روبل نیز در قالب وام ۷ ساله به این پروژه
اختصاص خواهد داد. شرکت‌های NTpharma و Deloitte & Touche نیز به ترتیب هرکدام ۱۰۰
و ۱۴۷ میلیون روبل به این پروژه اختصاص خواهند داد.

براساس برنامه‌‌ریزی انجام شده پروژه در ربع اول ۲۰۱۰ آغاز شده و تا ربع سوم ۲۰۱۲
به اهداف تعیین شده دست خواهد یافت.

برنامه‌ریزی شده است که دونوع واکسن و داروی زیستی به بازار عرضه شود. واکسن نوع
اول دربرگیرنده نانوذرات خودآرایی است که دربرگیرنده آدنوویروس‌های تعدیل شده
هستند. واکسن نوع دوم نیز از نانوذرات پلی‌ساکارید ترکیبی استفاده خواهد کرد.

واکسن‌های مبتنی بر فناوری‌نانو نسبت به واکسن‌های موجود کاراتر بوده و اثرات جانبی
کمتری دارند.