دیدگاه عامه مردم درباره فناوری‌نانو

یک مطالعه‌ی جدید به طور خلاصه تحقیقات مربوط به ادراکات عامه مردم از چالش‌های مربوط به فناوری‌نانو، و عقاید فعلی درباره دیدگاه مردم درباره مزایا و ریسک‌های این فناوری جدید را ارائه کرده است.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

محققان در یک مطالعه‌ی جدید، نوع نگرش عامه مردم نسبت به مزایا و ریسک‌های فناوری نانورا بررسی کرده اند. این مطالعه بر نوع نگرش سیاست‌گذاران در زمینه تدوین مقررات در این حوزه تاثیر خواهد داشت.

بر اساس این مطالعه، عامه مردم بر این باورند که فناوری‌نانو توانایی ایجاد تحول در حوزه‌های پزشکی، الکترونیک و انرژی را دارد، اما در عین حال دارای ریسک‌های سلامت و زیست‌محیطی است.

بسیاری از مردم چیزی درباره فناوری‌نانو نمی‌دانند و حدود نیمی از جامعه آماری تحقیق در آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن نیز درباره این حوزه نظری نداشتند. بر اساس این مطالعه، افزایش آگاهی عمومی درباره این فناوری نوظهور باعث تغییر دیدگاه مردم نسبت به این فناوری خواهد شد.

بر اساس این مطالعه، بیش از دو سوم مردم معتقدند که مزایای فناوری‌نانو نسبت به ریسک‌های آن بیشتر است. به گفته یکی از محققان این تحقیق، در صورتی که صرفا از مزایای این فناوری صحبت شود، این امر باعث نمی‌شود که عامه مردم محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو را بخرند. به طور کلی این سناریو در رابطه با افزایش آگاهی عمومی در زمینه فناوری‌نانو مناسب نیست.

این مقاله در روز ۲۰ سپتامبر در مجله Nature Nanotechnology چاپ شده است. مقاله مذکور مبتنی بر ۲۲ تحقیق انجام شده طی دهه گذشته است.