حمایت انگلیس از برنامه ‌ی فناوری‌ نانوی اتحادیه اروپا

شبکه انتقال دانش فناوری‌نانو (NanoKTN)، اعلام کرده است این شبکه از برنامه یک میلیارد یورویی اتحادیه اروپا در حوزه فناوری‌نانو حمایت خواهد کرد.

شبکه انتقال دانش فناوری‌نانو (“NanoKTN”)، از شبکه‌های دانش‌محور انگلیس در
زمینه میکرو و فناوری‌نانو اعلام کرده است این شبکه از طریق صندوق سرمایه‌گذاری
فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرایندهای تولید نانومواد و فناوری‌نانوی خود
(NMP)، از برنامه یک میلیارد یورویی اتحادیه اروپا در حوزه فناوری‌نانو حمایت
خواهد کرد. این پروژه در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری (FP7)
اتحادیه اروپا انجام می‌شود.

کمیسیون اروپا برنامه فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای بهبود رقابت‌پذیری صنعت اروپا
و تضمین توانایی اروپا برای ترسیم توسعه‌های آتی خود، جهت رفع تقاضاهای اقتصادی
و اجتماعی را آغاز کرده است. هدف کمیسیون اروپا از اجرای این برنامه، تقویت
زیرساخت علم و فناوری اروپا و تضمین پیشگامی جهانی آن در بازارهای جهانی است.

کمیسیون اروپا هر ساله بیش از ۲۵۰ میلیون یورو به پروژه‌های مشارکتی در حوزه
علم و فناوری‌نانو اختصاص می‌دهد. سال جاری میلادی نیز اتحادیه اروپا
پیشنهادهای خود را ارائه کرده و بازارهای نهایی مهمی را در حوزه فناوری‌نانو
پوشش داده است.

کشور انگلیس با داشتن متخصصان صنعتی و دانشگاهی برتر توانایی بالایی برای توسعه
پروژه‌های اروپا در عرصه فناوری‌نانو در بازارهای جهانی دارد.

اتحادیه اروپا و انگلیس، علم و فناوری‌نانو را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی
تولید ثروت و اشتغال‌زایی مدنظر قرار داده‌اند. توسعه موفقیت آمیز این فناوری
نوظهور، یکی از عناصر اصلی خلق ثروت در کشور انگلیس طی ۱۲ سال آینده است. در
این راستا انتخاب طرح‌های مناسب حایز اهمیت بوده و از هدر رفتن منابع جلوگیری
می‌کند.