ارزیابی غرفه‌ها در جشنواره فناوری نانو

ستاد فناوری نانو، جشنواره فناوری نانو را با هدف معرفی توانمندی‌های کشور در این فناوری برگزار می‌کند. ستاد در نظر دارد، برای حضور و مشارکت هر چه بهتر مراکز و نهادهای فعال در زمینه فناوری نانو، غرفه‌های حاضر در نمایشگاه را همانند سال گذشته ارزیابی کند. این ارزیابی از زمان ثبت نام تا اختتامیه جشنواره ادامه خواهد داشت و در مراسم اختتامیه از غرفه‌های برتر تقدیر به عمل خواهد آمد.


به همت ستاد ویژه فناوری نانو، جشنواره فناوری نانو با هدف معرفی توانمندی‌های کشور در این فناوری برگزار می‌گردد. ستاد در نظر دارد، برای حضور و مشارکت هر چه بهتر مراکز و نهادهای فعال در زمینه فناوری نانو، غرفه‌های حاضر در نمایشگاه را همانند سال گذشته ارزیابی کند. این ارزیابی از زمان ثبت نام تا اختتامیه جشنواره ادامه خواهد داشت و در مراسم اختتامیه از غرفه‌های برتر تقدیر به عمل خواهد آمد. 

 ملاک های ارزیابی غرفه‌ها به قرار ذیل است:  

۱- تشریح وضعیت و دستاوردهای مرکز و محققان در قالب ارائه‌ای کارآمد در غرفه:

الف- وضعیت ظاهری مناسب غرفه

ب- تنوع و کیفیت ابزارهای اطلاع رسانی  

ج- چند زبانه بودن ابزارهای اطلاع رسانی 

د- معرفی و نمایش مناسب دستاوردها  

۲- نظم در حضور و برگزاری نمایشگاه:

الفل- ثبت نام به موقع

ب- واریز به موقع هزینه  

ج-  شرکت در جلسات هماهنگی با ستاد  

د-افتتاح به موقع غرفه  

هـ – حضور منظم و مداوم در زمان برگزاری نمایشگاه

۳- حضور ترکیبی از متخصصان و همکاران عالی رتبه مرکز در غرفه برای پاسخگویی

۴- نظر بازیدکنندگان

 این ارزیابی در ۷ بخش ذیل صورت می گیرد و در نهایت از ۱۰ غرفه برتر تقدیر خواهد شد.

 الف- ترویج (انجمن های علمی، دانشجویی، نشریات)

 ب- تحقیقات

 ج- آزمایشگاه‌ها

 د- مراکز رشد و پارک‌ها

 هـ – فناوری (شرکت های تولیدی، نوپا و تجهیزات ساز)

 و- خدمات توسعه فناوری

 ز- نهادهای دولتی

 شایان ذکر است، سال گذشته ۸ غرفه، به عنوان غرفه برتر در نمایشگاه معرفی شدندکه علاوه‌بر دریافت تندیس نمایشگاه و جایزه نقدی، حضور آنها در نمایشگاه امسال به صورت رایگان است.