تجزیه و تحلیل بازار MEMS

موسسه Reportlinker.com به تازگی گزارشی با عنوان WMEM09 «تجهیزات جهانی MEMS و بازار مواد ۲۰۰۹» منتشر کرده است.

موسسه Reportlinker.com به تازگی گزارشی با عنوان WMEM09 «تجهیزات جهانی MEMS و
بازار مواد ۲۰۰۹» منتشر کرده است.

کسب و کارهای صنعت MEMS به سرعت در حال توسعه هستند. به دنبال افزایش تقاضا
برای ادوات MEMS در تلفن‌های همراه، مشتریان MEMS خواهان عناصر مبتنی بر MEMS
ارزان‌تر، با عملکرد بهتر و کوچکتر هستند.

این گزارش جدید روندها و فرصت‌های تجهیزات و مواد برای تولید MEMS را تشریح می‌کند.
در قالب این گزارش پیش‌بینی‌های بازار برای ادوات MEMS و تجهیزات و مواد مرتبط
با این صنعت ارائه شده است.

بازار ابزارآلات تولیدی MEMS در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ تغییری نخواهد کرد، اما تحقیق
و توسعه تجهیزات MEMS هنوز بسیار فعال بوده و نقش‌آفرینان این حوزه آماده جهش
بزرگ در این زمینه در سال ۲۰۱۱ هستند.

تا سال ۲۰۱۲، ارزش بازار تجهیزات مبتنی بر MEMS به ۵۰۰ میلیون دلار افزایش
خواهد یافت. گزارش WMEM 09 ، تجزیه و تحلیل عمیقی برای انواع ابزارآلات تولید
MEMS ارائه کرده است که برخی از آنها عبارتند از:

• گراورسازی عمیق؛
• رسوب‌گذاری و تمییزی؛
• پیوند؛
• لیتوگرافی؛
• MEMS برای مدارهای مجتمع؛
• استانداردها؛ و
• آزمایش ادوات کد.

گزارش مذکور برای هر نوع تجهیزاتی، اطلاعاتی درباره روندهای بازار و فناوری
ارائه می‌کند.

متن کامل این گزارش به قیمت ۴۳۶۳ دلار قابل خریداری است.