برنامه‌ ویژه برای توسعه فناوری‌نانو در مدارس

پروژه NanoTeach که توسط بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) تامین مالی می‌شود، فرصتی را برای معلمان مقطع دبیرستانی فراهم کرده است تا در توسعه حرفه‌ای دوره‌های علم و فناوری‌نانو در برنامه‌های درسی موجود، مشارکت کنند.

پروژه NanoTeach که توسط بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) تامین مالی می‌شود، فرصتی را
برای معلمان مقطع دبیرستانی فراهم کرده است تا در توسعه حرفه‌ای دوره‌های علم و
فناوری‌نانو در برنامه‌های درسی موجود، مشارکت کنند.

برنامه NanoTeach یک پروژه توسعه حرفه‌ای است که توسط NSF حمایت مالی شده و با
استفاده از چارچوب طراحی آموزش علمی اثربخش(DESI)، به دنبال انسجام بخشیدن به
محتوای علم و فناوری‌نانو در مواد آموزشی علمی موجود در سطح مدارس دبیرستان‌
است.

این پروژه با همکاری موسسه تحقیقات آموزشی و پژوهشی Mid-continent، مرکز
نانوساخت استنفورد (SNF)، موسسه فناوری جورجیا، شبکه‌ی ملی زیرساخت فناوری
(NNIN) و انجمن ASPEN در حال انجام است.

در چارچوب این پروژه، ۳۰ معلم دبیرستان‌های دولتی در این برنامه یک ساله مشارکت
می‌کنند. معلمانی که تمام دوره‌های این پروژه را با موفقیت طی کنند ، ۳ هزار
دلار پاداش دریافت خواهند کرد.

در این راستا وبینار (webinar) پرسش و پاسخ در روز ۱۷ نوامبر برگزار خواهد شد.