پیش‌بینی بازار نانوزیست‌فناوری تا سال ۲۰۱۸

موسسه ریسیرچ اند مارکت (Research and Markets) به تازگی گزارشی با عنوان: «کاربردهای نانوزیست‌فناوری، بازارها و شرکت‌ها» منتشر کرده است.

موسسه ریسیرچ اند مارکت (Research and Markets) به
تازگی گزارشی با عنوان: «کاربردهای نانوزیست‌فناوری، بازارها و شرکت‌ها»
منتشر کرده است.

این گزارش با معرفی مواد و تکنیک‌های مختلف مربوط به نانوزیست‌فناوری آغاز
شده است. نانوذراتی مانند نقاط کوانتومی نقش مهمی در توسعه نانوزیست‌فناوری
ایفا می‌کنند. تشخیص‌های مختلف مبتنی بر فناوری‌نانو که در این گزارش بررسی
شده‌اند، حساسیت و دامنه محدودیت‌های موجود در حوزه تشخیص‌های ملکولی را
رفع خواهند کرد.

پیش‌بینی می‌شود که استفاده از نانوزیست‌فناوری در صنایع زیست‌فناوری و
داروسازی به سرعت افزایش یابد. فناوری‌نانو در تمام مراحل توسعه دارو‌ها از
فرموله کردن دارورسانی بهینه تا کاربردهای تشخیصی در آزمایش‌های کلینیکی
کاربرد خواهد داشت. نانوساختارهایی مانند فلورانس‌ها در دارورسانی بسیار
کاربرد دارند. مهمترین کاربرد فناوری‌نانو در حوزه دارو، در زمینه
دارورسانی است.

در حال حاضر نانوپزشکی در آستانه تبدیل شدن به واقعیت بوده به طوری که
تشخیص‌های مبتنی بر فناوری‌نانو و دارورسانی از طریق نانوزیست‌فناوری تسهیل
شده‌اند. ادوات کوچکی مانند نانوربات‌ها می‌توانند به توسعه‌ تشخیص‌های
منسجم و درمان کمک کنند. همچنین فناوری‌نانو به بهبود رویکرد مهندسی بافت
کمک خواهد کرد.

در گزارش جدید، بازارهای نانوزیست‌فناوری با اتکا بر روند گذشته بازارها در
حوزه‌های مختلف کاربردی و سهم این بازار توسط فناوری‌های جدید و وضعیت
توسعه در سال‌های معین در آینده، محاسبه شده است. همچنین وضعیت فعلی
نانوزیست‌فناوری، تحقیقات در حال انجام و پیشرفت‌های پیش‌بینی شده به طور
جامع بررسی و تجزیه و تحلیل شده است.

پیش‌بینی‌های بازار طبق حوزه‌های کاربردی، فناوری‌ها و توزیع جغرافیایی از
سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۸ ارائه شده است. همچنین وضعیت ۲۴۲ شرکت فعال در این
حوزه به همراه ۱۸۹ قرارداد همکاری نیز بررسی شده است.

متن کامل این گزارش به قیمت ۲۷۵۰ یورو قابل خریداری است.