مخالفت آلمان با برچسب‌گذاری محصولات حاوی نانومواد

تلاش‌های دولت‌های مختلف اروپایی برای وادار کردن تولیدکنندگان محصولات آرایشی- بهداشتی جهت آگاه کردن مصرف‌کنندگان از محصولات حاوی نانومواد با مخالفت دولت آلمان مواجه شد.

تلاش‌های دولت‌های مختلف اروپایی برای وادار کردن
تولیدکنندگان محصولات آرایشی- بهداشتی جهت آگاه کردن مصرف‌کنندگان از
محصولات حاوی نانومواد با مخالفت دولت آلمان مواجه شد.

در روز ۲۰ نوامبر سال جاری میلادی اعضای اتحادیه اروپا قوانین و مقررات
جدیدی را در زمینه بازاریابی و ایمنی محصولات آرایشی- بهداشتی پذیرفتند.
این قوانین حاصل تجمیع ۵۵ دستورالعمل موجود در این زمینه است.

یکی از عناصر اصلی مقررات جدید، تبصره‌ای است که بر اساس آن از شرکت‌ها
می‌خواهد تا عبارت «نانو» را در محصولاتی که حاوی فناوری‌نانو هستند، قید
کنند.

به طور کلی طبق مقررات جدید، تمام عناصری که حاوی نانومواد است باید به طور
مشخص قید شوند. با این وجود، دیدگاه دولت آلمان بر این واقعیت تاکید دارد
که مشتریان باید به محصولات حاوی نانومواد با احتیاط توجه نمایند.

دولت مردان آلمانی خاطر نشان می‌کنند که محصولات آرایشی- بهداشتی که در
بازار اتحادیه اروپا برای فروش موجود هستند، دشوارترین آزمایش‌های ایمنی را
گذرانده و به طور ضمنی نتیجه‌گیری می‌کنند که مواد نانومقیاس نباید بیش از
حد به عنوان مواد مضر مدنظر قرار گیرند.

گروه‌های طرفدار محیط زیست به دنبال این هستند که اصل « چون اطلاعاتی وجود
ندارد، پس بازاریابی نباید انجام شود» را در حوزه فناوری‌نانو نیز پیاده
کنند.

گروه‌های صنعتی در هراسند که این اصل این تعهد را در آنها ایجاد کند که
نانومواد در هیچ محصولی استفاده نشود و صدها محصول موجود در بازار نیز
جمع‌آوری شوند.

موضع دولت آلمان این است که وقتی نانومواد دربرگیرنده ویژگی‌های تعدیل شده
باشند، ممکن است برای مصرف کننده بسیار حایز اهمیت باشد. این دیدگاه به
دیدگاه صنعت نزدیک‌تر بوده زیرا بر اساس آن فناوری‌نانو بر اساس کارکرد
تعریف می‌شود نه بر اساس اندازه.