سرمایه‌گذاری اروپا در زمینه نانوزیست‌فناوری

کمیته تحقیقات اروپا (ERC) مبلغ ۵/۲ میلیون یورو پاداش به موسسه علوم نانوی دانشگاه فناوری دلفت (TU Delft) در هلند، به خاطر فعالیت‌هایش در زمینه تحقیقات نانوزیست‌فناوری اختصاص داده است.

کمیته تحقیقات اروپا (ERC) مبلغ ۵/۲ میلیون یورو پاداش به موسسه علوم نانوی دانشگاه
فناوری دلفت (TU Delft) در هلند، به خاطر فعالیت‌هایش در زمینه تحقیقات نانوزیست‌فناوری
اختصاص داده است.

تامین مالی ERC در چارچوب طرح «ایده‌ها» و در قالب برنامه ۷ توسعه تحقیقات و فناوری
اتحادیه اروپا (FP7) بوده و این موسسه اولین مجموعه تامین مالی اروپایی است که برای
حمایت از چالش‌های تحقیقاتی جدید و ارتقای تعالی در تفکر علمی خلاق ایجاد شده است.

همچنین این نهاد به دنبال تشویق و ترغیب محققان برای شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های
جدید است. دریافت کننده پاداش ERC پورفسور سیز دکر از موسسه فناوری‌نانو در TU
Delft است. به گفته وی هدف، استفاده از پتانسیل نانوسنتزها برای پاسخ به سوالات
زیستی مهمی مانند فعالیت دقیق فرایندها در درون سلول‌ها است.

در مرحله اول این پروژه تحقیقاتی، پورفسور دکر و همکاران وی، تکامل و سازگاری
باکتری‌ها را مطالعه خواهند کرد. تکنیک‌های نانوسنتز به ما این امکان را می‌دهند تا
چشم‌انداز دقیق و معینی بر روی یک تراشه ایجاد کرده تا از این طریق سازگاری و تکامل
یک باکتری را تشریح کنیم.

در مرحله دوم تحقیقات، تیم تحقیقاتی از دسته‌های الکترون برای ساخت حفره‌های با
پهنای نانو استفاده خواهند کرد. مولکول‌های DNA قادر خواهند بود از این حفره‌ها
حرکت کرده و در عین حال پایش شوند.

در مرحله نهایی تحقیقات، این تیم تلاش خواهد کرد تا ساختار منافذ زیستی را از طریق
تمرکز بر حفره‌های میکروسکوپیک در غشای هسته‌های سلول‌ها شبیه سازی کنند.