راهنمای مراکز فناوری ‌نانو در انگلیس

شبکه انتقال دانش فناوری‌نانوی انگلیس به تازگی لیستی را عرضه کرده است که در قالب آن اطلاعات بیش از ۳۰ سازمان، ارگان دولتی، شبکه‌ها و ارائه کنندگان خدمات تجاری که در زمینه HSE فعال‌اند، بررسی شده است.

بدیهی است که تجاری‌سازی کاربردهای مختلف فناوری‌نانو نیازمند توسعه یک رویکرد
توسعه‌ی ایمن و مسوولانه است. بر اساس گزارشی که جامعه رویال و آکادمی مهندسی
رویال انگلیس در سال ۲۰۰۴ منتشر نمودند، پذیرش فناوری‌های جدید توسط عامه مردم
نیازمند توجه به مسائل ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی (HSE) آنها است.

کشور انگلیس در سال‌های اخیر از پیشگامان جهانی بررسی مسائل HSE فناوری‌نانو در
سطح بین‌المللی محسوب می‌شود. توجه به این مسائل، از یک طرف با تجاری‌سازی
موفقیت‌آمیز محصولات و خدمات فناوری‌نانو مرتبط بوده و از طرف دیگر، سلامت مصرف‌کنندگان
و محیط زیست را تضمین می‌کند.

همزمان با بلوغ بررسی مسائل HSE و مدنظر قرار گرفتن استانداردها و مقررات ممکن،
بررسی وظایف تمام نقش‌آفرینان مهم در انگلیس و توانمندی‌های ویژه آنها اهمیت
پیدا کرده است. یکی از راه‌های تضمین این امر، انتشار اسامی مجموعه سازمان‌های
مهم در انگلیس است تا از این طریق شرکت‌‌ها و نهادهای دانشگاهی این کشور بدانند
برای کسب اطلاعات مرتبط و کسب مشاوره در این زمینه، به چه سازمان‌هایی مراجعه
کنند. این امر از طریق تضمین دسترسی به اطلاعات ضروری، باعث افزایش اعتماد شرکت‌های
کوچک و متوسط انگلیسی جهت تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو می‌شود.

در این راستا شبکه انتقال دانش فناوری‌نانوی انگلیس (KTN) به دنبال جمع‌آوری و
انتشار لیست سازمان‌های فعال در زمینه بررسی مسائل HSE است.

این شبکه به تازگی لیستی را عرضه کرده است که در قالب آن اطلاعات بیش از ۳۰
سازمان، ارگان دولتی، شبکه‌ها و ارائه کنندگان خدمات تجاری که در زمینه HSE
فعال‌اند، بررسی شده است.