ارزیابی ریسک نانوذارت مهندسی شده

موسسه ملی علوم سلامت و محیط زیست (NIEHS) ایالات متحده آمریکا میزان سرمایه‌گذاری‌های خود را در زمینه بررسی مسائل ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی مربوط به نانوذراتی که به طور گسترده در محصولات مصرفی مختلف استفاده می‌شوند را افزایش می‌دهد.

موسسه ملی علوم سلامت و محیط زیست (NIEHS) ایالات متحده آمریکا میزان سرمایه‌گذاری‌های
خود را در زمینه بررسی مسائل ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی مربوط به نانوذراتی که
به طور گسترده در محصولات مصرفی مختلف استفاده می‌شوند را افزایش می‌دهد.

NIEHS طی دو سال آینده حدود ۱۳ میلیون دلار از طریق قانون تجدید سرمایه‌گذاری و
احیای آمریکا جهت حمایت از مجموعه تحقیقات در حال اجرای NIEHS در زمینه
نانومواد مهندسی شده (ENMs) اختصاص خواهد داد. نانوذرات مهندسی شده باعث پیشرفت‌های
چمشگیری در زمینه طراحی و توسعه مواد در محصولات مصرفی و صنعتی شده است.

در حال حاضر اطلاعات ما در زمینه اثرات نانوذرات بر سلامت انسان و محیط زیست
بسیار ناچیز است. نانوذرات دارای شکل‌ها و اندازه‌های مختلفی بوده و هر کدام
ازآنها دارای ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی خاصی هستند.

NIEHS از ۱۳ پروژه دو ساله در قالب برنامه تجدید سرمایه‌گذاری و احیا حمایت
خواهد کرد تا از طریق آنها روش‌های بهتری برای ارزیابی انتشار و اثرات سلامت
مربوط به نانومواد توسعه دهد. حمایت از ۱۰ پروژه از طریق برنامه فرصت‌های بزرگ
موسسه ملی سلامت انجام خواهد شد. هدف هر ۱۳ طرح، توسعه ابزارها و رویکردهای
قابل اتکا برای تعیین اثرات سیستم‌های بیولوژیکی و اثرات سلامت نانومواد مهندسی
شده است.

NIEHS در حال طراحی یک برنامه منسجم است تا از طریق آن حوزه‌‌های تمرکز خود را
محدود کرده و روش‌های مناسبی برای ارزیابی اثرات سلامت نانومواد شناسایی کند.

فعالیت‌های فوق‌العاده NIEHS بر سه حوزه زیر تمرکز دارد:

• کاربردهای فناوری‌نانو در تحقیقات محیط زیست از طریق استفاده از نانومواد
برای بهبود اندازه‌گیری میزان انتشار آنها بر اساس شاخص‌های زیست‌محیطی و بهبود
راهبردهای درمانی جهت معکوس کردن اثرات مضر انتشار زیست‌محیطی آنها؛

• شناسایی ریسک‌های مربوط به انتشار عمدی و غیرعمدی نانومواد؛
• تامین مالی تحقیقات دانشگاهی برای ارزیابی ریسک‌های مربوط به سلامت انسان.