جذب مدیر تحقیقات در زمینه نانوپزشکی

مرکز نانوپزشکی و زیست‌فناوری Andalusian در مالاگای اسپانیا به دنبال جذب مدیر برای حوزه‌های تحقیقاتی اصلی خود یعنی: تشخیص‌های مبتنی بر فناوری‌نانو، نانوسیستم‌های درمانی، نانوزیست‌فناوری و تسهیلات تحقیقاتی تصویربرداری مبتنی بر نانو است.

مرکز نانوپزشکی و زیست‌فناوری Andalusian در مالاگای اسپانیا به دنبال جذب مدیر
برای حوزه‌های تحقیقاتی اصلی خود یعنی: تشخیص‌های مبتنی بر فناوری‌نانو،
نانوسیستم‌های درمانی، نانوزیست‌فناوری و تسهیلات تحقیقاتی تصویربرداری مبتنی بر
نانو است.

وظایف اصلی مدیران این حوزه‌های تحقیقاتی عبارتند از:

• تسهیل فعالیت‌‌های علمی توسعه یافته در این حوزه؛

• ارتقای همکاری بین گروه‌های تحقیقاتی این حوزه‌ها با سایر گروه‌های تحقیقاتی
موسسه BIONAND؛

• همکاری در اجرای برنامه‌های راهبردی طراحی شده برای اجرای تحقیقات BIONAND؛و

• حفظ رکورد تولیدات علمی با استاندارد بالا.

مدیران داوطلب باید دارای تجربیات زیر باشند:

۱ – تجربه بین‌المللی در زمینه پروژه‌های تحقیقاتی رقابتی؛

۲ – تجربه کارراهه رقابتی بین‌المللی و برتر؛

۳ – داشتن انتشارات علمی بین‌المللی در مجلات معتبر؛

همچنین مسوولیت دانشمندان ارشد در موسسه تحقیقاتی تصویربرداری نانو عبارتند از:

• سازماندهی و هماهنگ کردن فعالیت‌های تسهیلات تحقیقاتی؛

• ارائه حمایت‌ها و خدمات فنی باکیفیت در زمینه تکنیک‌های تصویربرداری نانو؛

• حفظ تولیدات علمی با استاندارد بالا.

تجربیات مورد نیاز محققان نیز عبارتند از:

• دارای تجربه در مدیریت تسهیلات تصویر برداری مربوط به تحقیقات زیستی؛

• تجربه کارراهه رقابتی بین‌المللی و برتر؛

• داشتن انتشارات علمی بین‌المللی در مجلات معتبر؛

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicaciones/calls

مراجعه کنند.