پایگاه جهانی اسناد دولتی در حوزه فناوری‌نانو

پایگاه جهانی اسناد دولتی در حوزه فناوری‌نانو توسط سه استاد حقوق در دانشگاه ایالتی آریزونا و همکارانشان در استرالیا و بلژیک آغاز به کار نمود. در این پایگاه داده، اسناد قانونی بسیار زیادی در زمینه این حوزه نوظهور سازماندهی و جمع‌آوری شده است.

پایگاه جهانی اسناد دولتی در حوزه فناوری‌نانو توسط سه استاد حقوق در دانشگاه ایالتی آریزونا و همکارانشان در استرالیا و بلژیک آغاز به کار نمود. در این پایگاه داده، اسناد قانونی بسیار زیادی در زمینه این حوزه نوظهور، سازماندهی و جمع‌آوری شده است.

آرشیو اسناد قانونی فناوری‌نانو یک منبع رایگانی است که توسط مرکز مطالعات قانون، علم و فناوری دانشکده حقوق Sandra Day O\’Connor ایجاد و نگهداری می‌شود. سه استاد این دانشکده طی یک سال و با حمایت مالی وزارت انرژی و در قالب برنامه علوم ژنومیک، پایگاه داده مذکور را طراحی و توسعه داده‌اند.

این آرشیو، قانون‌گذاران دولتی، صنعت‌گران،گروه‌های ذینفع عمومی، مربیان، دانشجویان و عامه مردم را قادر خواهد ساخت تا اسناد مختلف را از کشورهای مختلف دنیا و در هر سطحی از دولت، جستجو کنند.

انتظار می‌رود که این سایت به یکی از منابع اصلی ارائه آخرین اخبار در زمینه تدوین مقررات در حوزه فناوری‌نانو تبدیل شده و یکی از ابزارهای اصلی بررسی و مقایسه رویکردهای قانون‌گذاری در اقصی نقاط جهان شود.

در حالی که سرعت و دامنه تدوین مقررات در حوزه فناوری‌نانو توسعه می‌یابد، نیاز به همکاری‌های بین‌المللی در این پروژه‌ها نیز افزایش می‌یابد.

این مرکز از طرف مرکز مطالعات قانون‌گذاری دانشکده حقوق دانشگاه موناش در استرالیا، و موسسه قوانین انرژی و زیست‌محیطی در لوون بلژیک حمایت می‌شود.