پایدارسازی دوغاب حاوی کربن سیاه نانومتری

پژوهشگران ایرانی، موفق به پایدار نمودن دوغاب‌های حاوی کربن سیاه نانومتری با درصد جامد بالا شدند.

پژوهشگران ایرانی، موفق به پایدار نمودن دوغاب‌های حاوی کربن سیاه نانومتری با درصد جامد بالا شدند. مهندس زهرا صالح‌پور با همکاری دکتر علیرضا میرحبیبی، دکتر جعفر جوادپور و دکتر رویا آقابابازاده در دانشگاه علم و صنعت ایران، به منظور رسیدن به یک دوغاب (سوسپانسیون آبی) پایدار، حاوی کربن سیاه نانومتری با بیشترین میزان ماده جامد، تحقیقاتی را انجام داده‌اند.

در این پژوهش، ابتدا سوسپانسیون‌هایی با درصدهای مختلف از پودر کربن سیاه (محصول شرکت کربن ایران با نام تجاری۲۲۰ -N) تهیه شده و هر کدام به مدت ۷۲ ساعت در جارمیل مخلوط شده و به وسیله رئومتر، رفتار رئولوژی و ویسکوزیته آنها اندازه‌گیری شده است. سپس اثر تغییر pH روی این سوسپانسیون‌ها با تکرار مراحل بالا انجام پذیرفته است. در مرحله بعد، رفتار جریانی سوسپانسیون‌های آبی، حاوی درصدهای متفاوت کربن سیاه، با افزودن سه نوع دفلوکولانت با درصدهای متفاوت، با تغییر pH و بدون تغییر pH مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، سوسپانسیون‌های مخلوط کربن سیاه و سیلیکون کاربید با درصدهای مختلف از ماده جامد و با نسبت ثابت حجمی از این دو ماده تهیه گردیده و تمام آزمایش‌های فوق تکرار شده است.

مهندس صالح‌پور در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در رابطه با نتایج این طرح پژوهشی گفت: «در این پژوهش، توانستیم سوسپانسیون‌های آبی پایدار از کربن سیاه نانومتری و نیز مخلوط کربن سیاه و سیلیکون کاربید را با بیشترین درصد ماده جامد تهیه نماییم که کاربردهای فراوانی به خصوص در تهیه جوهر چاپ و تهیه بدنه‌های سیلیکون کاربیدی برای استفاده در ساینده‌ها دارد. علاوه بر این نوآوری، موفق شدیم تنها با تغییر pH برای درصدهای پایین‌تر کربن سیاه، یک دوغاب پایدار تولید کنیم».

مهندس صالح‌پور در پایان گفتگو، از وجود دانش فنی تولید این محصول به منظور بهره‌برداری سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خبر داد.

جزئیات این پژوهش، در مجله Nanoscience & Nanotechnology(جلد۹، صفحات۴۵۱۳-۴۵۰۷، سال ۲۰۰۹) منتشر شده است.