استفاده از نانولوله‌های فیبریل در ساخت قطعات پلاستیکی اتومبیل

شرکت سازنده: Hyperion Catalysis International
نام محصول: FIBRIL nanotubes

شرکت سازنده: Hyperion Catalysis International
نام محصول: FIBRIL nanotubes
با استفاده از مقادیر بسیار پایین (% ۲-۱) نانولوله‌های فیبریل در الاستومرهای
ترموپلاستیک، می‌توان باعث ایجاد هدایت الکتریکی در ‏قطعات پلاستیکی مورد
استفاده در ساخت قطعات اتومبیل شد. شرکت ‏Hyperion Catalysis International‏
موفق به انجام این کار شده ‏و توانسته است از نانولوله‌های فیبریل در ساخت
قطعات اتومبیل استفاده کند. ‏
استفاده از نانولوله‌های فیبریل در ساخت قطعات پلاستیکی اتومبیل دارای مزایای
منحصربه‌فردی است که در ذیل به بعضی از آنها ‏اشاره شده است: ‏
حفظ بیشتر سختی رزین پایه: حفظ سختی (“toughness”) رزین پایه یکی از پارامترهای
حساس در بسیاری از قطعات مورد استفاده در ‏اتومبیل‌سازی است، برای مثال گلگیر و
رابط‌های مورد استفاده در سیستم سوخت رسانی نباید دچار شکست ترد شوند. در
نانولوله‌های ‏فیبریل به علت استفاده از مقادیر بسیار پایین برای ایجاد هدایت ‏ESD،
کمترین تغییر در خواص رزین پایه، ایجاد می‌شود. حذف نیاز به ‏استفاده از اصلاح
کننده‌های فشرده، باعث حفظ مقاومت حرارتی بالای رزین که در رنگ آمیزی قطعات به
صورت لحظه‌ای (‏on-line‏) ‏مورد نیاز است، می‌شود. ‏
حفظ سایر خواص کلیدی رزین: در اینجا نیز به علت استفاده از مقادیر بسیار پایین
نانولوله‌های فیبریل برای ایجاد هدایت ‏ESD، ‏سایر خواص کلیدی و مهم رزین مثل
نرمی الاستومرها یا مقاومت شیمیایی پلیمرهای مورد استفاده در سیستم سوخت رسانی،
حفظ ‏می‌شود. ‏
صافی سطح قطعات قالبگیری شده: اندازه کوچک نانولوله‌های فیبریل باعث می‌شود که
بتوان مستقیماً قطعات بیرونی اتومبیل ‏را بدون نیاز به استفاده از سطح کاری
اولیه یا ایجاد هدایت الکتریکی اولیه، رنگ کاری کرد. ‏
کمترین افزایش در ویسکوزیته رزین پایه: استفاده از مقادیر بسیار پایین نانولوله‌ها
به این معنی است که در ساخت قطعه ‏نهایی، سیال مورد استفاده دارای دمای ذوب
نزدیک به رزین پایه خواهد بود. این عامل در پرکردن قطعات بزرگ و با سیال زیاد
مثل گلگیر ‏یا قطعات کوچک و با دقت ابعادی بالا مثل یک اتصال دهنده سریع، بسیار
مهم است. ‏
یکنواختی هدایت الکتریکی در سرتاسر قطعه و تعادل در ضریب انبساط / انقباض
حرارتی
: اندازه کوچک و شکل ‏منحنی- خط گونه نانولوله ها، باعث اطمینان از توزیع
کامل و تصادفی نانولوله‌های فیبریل در سرتاسر قطعه می‌شود. ‏
در ادامه به بعضی از کاربردهای نانوفیبریل در ساخت قطعات پلاستیکی اتومبیل‌ها
اشاره شده است: ‏
قطعات بیرونی اتومبیل (مثل گلگیر، دستگیره در و نگهدارنده آیینه) : این اجزاء
به صورت الکترواستاتیکی رنگ آمیزی می‌شوند. ‏نانولوله‌های فیبریل‌ها یکی از
اجزای کلیدی رزین‌ها هستند که برای رنگ آمیزی لحظه‌ای (‏on-line‏) قطعات
پلاستیکی طراحی شده‌اند.‏
قطعات سیستم سوخت (مثل اتصالات مورد استفاده در سیستم سوخت رانی، واشرها،
نگهدارنده فیلتر، اجزای پمپ). این اجزاء ‏با سوخت در حال جریان در تماس هستند،
در نتیجه باید به صورت الکترواستاتیکی رنگ آمیزی شوند تا از ایجاد بارالکتریکی
جلوگیری ‏شود. ‏