ایجاد عینک‌های محافظ لیزر ضد بخار با استفاده از فناوری نانو

عینک‌های محافظ لیزر به منظور مقاومت در برابر ‏تشعشعات نور لیزر برخوردی به عینک مورد استفاده قرار می گیرند، تا کاربر از محافظت کامل چشم‌های خود در برابر نور لیزر اطمینان ‏داشته باشد؛ در عین حال استفاده از این عینک‌های محافظ باید برای کاربر راحت باشد. این امر به وسیله وزن کم، ‏اندازه مناسب و ایجاد بالاترین ‏VLT‏ (عبور نور بصری) ممکن، قابل دستیابی است. همچنین در شرایطی که قاب عینک ‏محافظ در برابر مه یا بخار نیز مقاوم باشد، استفاده از آن برای کاربر بسیار راحت‌ترخواهد بود.

عینک‌های محافظ لیزر به منظور مقاومت در برابر ‏تشعشعات نور لیزر برخوردی به عینک
مورد استفاده قرار می گیرند، تا کاربر از محافظت کامل چشم‌های خود در برابر نور
لیزر اطمینان ‏داشته باشد؛ در عین حال استفاده از این عینک‌های محافظ باید برای
کاربر راحت باشد. این امر به وسیله وزن کم، ‏اندازه مناسب و ایجاد بالاترین ‏VLT‏ (عبور
نور بصری) ممکن، قابل دستیابی است. همچنین در شرایطی که قاب عینک ‏محافظ در برابر
مه یا بخار نیز مقاوم باشد، استفاده از آن برای کاربر بسیار راحت‌ترخواهد بود.

برای محافظت عینک‌های محافظ لیزر در برابر مه یا بخار، در طراحی قاب‌های آن ورودی‌های
تهویه هوا در ‏نظر گرفته شده است. این ورودی‌ها یا دریچه ها، باعث چرخش بیشتر هوا
شده و در نتیجه باعث محافظت عینک ‏در برابر مه یا بخار می‌شوند. ‏
در شرایط کاری سخت و شدید مثل کار کردن در محیط‌های مرطوب یا کار کردن به مدت
طولانی، تهویه هوا ‏در عینک‌های محافظ برای جلوگیری از مه یا بخار، کافی نیست. در
چنین شرایطی شرکت ‏LaserVision‏ یک ‏محافظ مخصوص ضد بخار توسعه داده است که می‌توان
آن را بر روی شیشه عینک‌های محافظ، قرار داد. این ‏محافظ مخصوص، یک ورق پلاستیکی
است که به وسیله نانوذرات پوشش داده شده است تا رطوبت را جذب کرده ‏و از اشباع شدن
هوا با بخار آب، جلوگیری کند. در نتیجه بخار گرفتگی یا مه گرفتگی عینک ‏محافظ، غیر
ممکن خواهد بود. دریچه ضد بخار را به راحتی می‌توان به عنوان یک وسیله جانبی برای
عینک‌های ‏محافظ لیزر، تهیه کرده و به آسانی بر روی آن نصب کرد تا راندمان و کارایی
این عینک‌ها بیشتر شود