استفاده از نانولوله‌های کربنی در دارورسانی هدفمند

شرکت Cromoz Inc. واقع در پارک مثلث تحقیقاتی، تولید سامانه دارورسانی مبتنی بر نانولوله‌های کربنی محلول در آب برای درمان سرطان را امسال در حیدرآباد هند آغاز خواهد کرد.

شرکت Cromoz Inc. واقع در پارک مثلث تحقیقاتی (Research Triangle Park)، تولید
سامانه دارورسانی مبتنی بر نانولوله‌های کربنی محلول در آب برای درمان سرطان را
امسال در حیدرآباد هند آغاز خواهد کرد. نانولوله‌های کربنی محلول در آب که برای
اتصال به داروهای سرطان دارای گروه‌های عاملی در سطح دیواره خود هستند، با همکاری
موسسه کانپور هند (ITT) توسعه یافته‌اند. این نانولوله‌ها به عنوان حامل‌های دارویی
هدفمند که می‌توانند سلول‌های سرطانی را هدف بگیرند، عمل نموده و تأثیر دارو را
افزایش می‌دهند.

دارورسانی هدفمند میزان داروی مورد استفاده در شیمی‌درمانی را کاهش داده و اثرات
جانبی ناشی از استفاده از این داروها را به حداقل مقدار ممکن می‌رساند. کاهش دُز
مصرفی دارو در عین حفظ کارایی آن موجب می‌شود درمان سرطان موثرتر و قوی‌تر شده و به
دلیل کاهش هزینه، عده بیشتری از مردم بتوانند از عهده مخارج این درمان‌ها برآیند.

«ایفات علام» رئیس و مدیر اجرایی شرکت Cromoz Inc. می‌گوید: «درصد کمی از این
نانولوله‌های کربنی از نقاط کوانتومی کربنی کوچک‌تر تشکیل شده‌اند. این نقاط
کوانتومی کربنی غیرسمی می‌توانند به عنوان روبشگرهای فلورسانس در تصویربرداری از
فرایندهای زیستی عمل کرده و در بررسی میزان پیشرفت سرطان مورد استفاده قرار بگیرند.
این ذرات اندازه‌های متفاوتی داشته و می‌توانند طول موج‌های مختلفی از نور را جذب و
نشر کنند. این امر امکان تصویربرداری چندرنگی را فراهم می‌کند که در تشخیص یک بافت
خاص و عملکرد آن و بررسی تأثیر دارو روی سرطان‌های خاص بسیار مفید است».

شرکت Cromoz Inc. توانسته است داروهایی همچون تاکسول و گمسیتابین (Gemcitabine) را
با موفقیت به این نانولوله‌ها متصل نماید و در حال حاضر با مرکز سرطان جان هاپکینز
در مریلند آمریکا همکاری می‌کند. امسال این شرکت یک مرکز تحقیق و توسعه و واحد
تولیدی در پارک زیست‌فناوری حیدرآباد افتتاح خواهد کرد.

شرکت Cromoz Inc. یک شرکت نوآور و تولیدکننده در زمینه مواد پیشرفته است که روی
محصولات توانمندشده با نانوفناوری کربن به ویژه برای کاربردهای زیست‌پزشکی تمرکز
دارد. این محصولات نوآورانه بر دو فناوری اختصاصی نانولوله های محلول در آب و نقاط
کوانتومی کربنی فلورسانس محلول در آب مبتنی هستند. نانولوله‌های کربنی در آب حل
نمی‌‌شوند. برخی از محققان از روش‌های معمول استفاده نموده و این لوله‌ها را درون
ترکیبات آبدوست پیچیده‌اند تا بتوانند آنها را در آب حل کنند. شرکت Cromoz Inc.
موفق به تولید مشتقاتی از نانولوله‌های کربنی چنددیواره و نقاط کوانتومی شده است که
محلول در آب هستند.

این ترکیبات زیست‌سازگار و فلورسانس بوده و در نتیجه برای کابردهای دارورسانی مناسب
هستند.