ارمغانی برای صنایع خودروسازی

نانوکامپوزیتی با زمینه آلومیناید آهن با ساختاری منظم در دانشگاه صنعتی اصفهان سنتز شد.

 نانوکامپوزیتی با زمینه آلومیناید آهن با ساختاری منظم در دانشگاه صنعتی
اصفهان سنتز شد.
مهندس مهدی رفیعی، موفق به تولید نانوکامپوزیت (Fe,Ti)3Al-Al2O3 با استفاده از
فرایند آلیاژسازی مکانیکی و مشخصه‌یابی آن شده است.
مهندس رفیعی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفت: «تا به
حال هیچ گزارشی مبنی بر سنتز این ماده در دنیا منتشر نشده است. نانوکامپوزیت تولیدی،
در صورت تجاری شدن می‌تواند در صنایع هوا- فضا، خودروسازی و صنایع تولید مواد که در
دمای بالا کار می‌کنند، استفاده شود».
پژوهشگر دانشگاه صنعتی اصفهان، برای انجام این پژوهش، با استفاده از روش آسیاب‌کاری،
مخلوط پودری Fe-Al-TiO2، نانوکامپوزیت (Fe,Ti)3Al-Al2O3 را تولید نموده است. وی،
نمونه‌هایی از این پودر را در زمان‌های مختلف، آسیاب‌کاری کرده و تغییرات مورفولوژی،
ساختار و ریزساختار ذرات پودر را مشخصه‌یابی و بررسی نموده است. در ادامه، برای
بررسی رفتار حرارتی نانوپودر حاصل، عملیات آنیل را در دمای ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد و
به مدت ۱ ساعت انجام داده است.
وی برای این بررسی‌ها، نمونه‌ها را با تجهیزات XRD و SEM مورد تحلیل قرار داده است.
نتایج پژوهش‌های او نشان می‌دهد که آسیاب‌کاری مخلوط پودری Fe-Al-TiO2 منجر به
تشکیل نانوکامپوزیت (Fe,Ti)3Al-Al2O3 می‌گردد. همچنین، اکسید تیتانیوم در
حین آسیاب‌کاری به تدریج به وسیله آلومینیوم احیا شده و در این صورت تیتانیوم محلول
و اکسید آلومینیوم آمورف تولید می‌گردد. آسیاب‌کاری بیشتر، محلول جامد Fe(Al,Ti) را
ایجاد می‌کند که در ادامه، ترکیب بین فلز (Fe,Ti)3Alبا ساختار DO3 نامنظم می‌شود.
عملیات حرارتی ساختار نهایی، منجر به متبلور شدن اکسید آلومینیوم آمورف و منظم شدن
ترکیب بین فلزی می‌گردد.
جزئیات این پژوهش که بخشی از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مهندس مهدی رفیعی است و با
همکاری دکتر محمدحسین عنایتی و دکتر فتح‌الله کریم‌زاده انجام شده، در مجله Journal
of Alloys and Compounds (جلد ۴۸۸، صفحات۱۴۷–۱۴۴، سال ۲۰۰۹) منتشر شده است.