فعالیت‌های ستاد فناوری‌نانوی روسیه در سال ۲۰۰۹

آناتولی چیومبایس در یک نشست خبری، فعالیت‌های ستاد فناوری‌نانوی این کشور (RUSNANO) را در سال ۲۰۰۹ میلادی تشریح نمود.

آناتولی چیومبایس در یک نشست خبری، فعالیت‌های ستاد فناوری‌نانوی این کشور (RUSNANO)
را در سال ۲۰۰۹ میلادی تشریح نمود.

ستاد، تامین مالی پروژه‌های فناوری‌نانو را از اول آوریل ۲۰۰۸ آغاز نمود. RUSNANO
تا ۲۲ دسامبر سال ۲۰۰۹ میلادی، ۱۳۵۶ پروژه جهت تامین مالی دریافت نمود که کل اعتبار
مورد نیاز آنها ۱۸۰۰ میلیارد روبل بود که از این میزان ۱۱۰۰ میلیارد روبل آن را
باید ستاد فراهم‌ می‌کرد. در حال حاضر ۲۳۷ پروژه توسط کارشناسان ستاد در حال بررسی
هستند.

هیات نظارتی RUSNANO تا ۲۳ دسامبر سال ۲۰۰۹، تامین مالی ۶۱ پروژه: شامل ۵۱ پروژه
صنعتی، ۳ پروژه زیرساختی، یک پروژه آموزشی و ۶ تامین مالی سرمایه‌گذاری را تایید
نمود. جمع کل منابع مالی اختصاص یافته به این ۶۱ پروژه، حدود ۸/۱۹۲ میلیارد روبل
بوده است که از این میزان، ۹۱ میلیارد روبل آن را RUSNANO تامین کرده است.

همچنین مقدار واقعی تامین مالی پروژه‌ها در سال‌های ۲۰۰۹ -۲۰۰۸، حدود ۸/۳۱ میلیارد
روبل بوده است. این در حالی است که میزان برنامه‌ریزی شده در این سال‌ها، حدود ۲۹
میلیارد روبل بوده است. همچنین در سال ۲۰۰۹ تصمیم گرفته شد، ۵ صندوق سرمایه‌گذاری
خطرپذیر با مشارکت ستاد تشکیل شود.

در حوزه آموزش فناوری‌نانو، RUSNANO باید تا سال ۲۰۱۵ از ۱۲۰ برنامه آموزشی حمایت
کند. در روزهای ۶ تا ۸ اکتبر سال ۲۰۰۹ نیز، دومین همایش بین‌المللی فناوری‌نانو با
شرکت ۱۱۳۹۴ نفر و ۳۸ کشور خارجی در مسکو برگزار شد.

برای اجرای راهبرد تایید شده دولت جهت افزایش فروش محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو تا
میزان ۹۰۰ میلیارد روبل تا سال ۲۰۱۵، ستاد باید حدود ۳۱۰ میلیارد روبل در پروژه‌های
فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری کند. بنابراین RUSNANO برنامه‌ریزی کرده است تا در سال
۲۰۱۰ میزان منابع مالی خود را در این حوزه از طریق وام‌های خارجی تضمین شده توسط
دولت، افزایش دهد.