اثرات سلامت و زیست‌محیطی فناوری‌نانو

موسسه تحقیقات و بازار (Research and Markets) به تازگی از طریق انتشارات جان وایلی، کتابی با عنوان «اثرات سلامت و زیست‌محیطی فناوری‌نانو» منتشر کرده است.

موسسه تحقیقات و بازار (Research and Markets) به تازگی از طریق انتشارات جان وایلی،
کتابی با عنوان «اثرات سلامت و زیست‌محیطی فناوری‌نانو» منتشر کرده است.

فناوری‌نانو به سرعت در حال توسعه بوده و منابع مالی گسترده‌ای را از اقصی نقاط
دنیا جذب می‌کند. بسیاری از فرایندهای جدید در مقیاس نانو روی داده و ویژگی‌های
منحصر به فرد نانومواد دربرگیرنده مزایای بالقوه بسیار زیادی در کابردهای مختلف
صنعتی است.

در حال حاضر ابهامات زیادی در رابطه با مخاطرات و ریسک‌های مربوط به علوم نانو وجود
دارد. افزایش شناخت اثرات سلامت و زیست‌محیطی نانوذرات مهندسی شده برای توسعه
مسوولانه فناوری‌نانو و تدوین راهبردهای مناسب ارزیابی ریسک، ضروری است.

این کتاب آخرین پیشرفت‌های این حوزه را از رشته‌های علمی مختلف ارائه کرده و به طور
جامع این حوزه تحقیقاتی چالش برانگیز و بین‌رشته‌ای را بررسی کرده است.

بر خی از محورهای اصلی کتاب مذکور عبارتند از:

• ویژگی‌ها و کاربردهای نانومواد؛

• تعیین مشخصات و تجزیه و تحلیل نانوذرات تولید شده؛

• سرنوشت و رفتار نانومواد در محیط مرطوب، خشک و هوا؛

• سم شناسی زیستی و انسانی نانوذرات تولید شده؛

• سلامت حرفه‌ای و انتشار نانومواد؛

• ارزیابی ریسک و مقررات جهانی و واکنش‌های سیاست‌گذاری.

این کتاب به قیمت ۱۵۰ یورو از طریق نشانی

http://www.researchandmarkets.com/product/4d82cd/environmental_and_human_health_impacts_of_nan

قابل خریداری است.