برگزاری جلسه همفکری کمیته علمی داوران ستاد

داوران ستاد در جلسه ای تاکید کردند که، با توجه به رشد کمی مقالات فناوری نانوی ایران، باید بین مجلات باکیفیت و مجلات ضعیف تفاوت قائل شد.
بیش از بیست نفر از اعضای کمیته داوران ستاد ویژۀ توسعه فناوری نانو، در نشستی در روز سه‌شنبه ۲۲ دی ماه، با حضور دبیر و مسئولان ستاد، سیاست‌ها و برنامه‌های تشویقی این ستاد را مورد نقد و بررسی قرار دادند.


برگزاری جلسه همفکری کمیته علمی داوران ستاد داوران ستاد در جلسه ای تاکید کردند که، با توجه به رشد کمی مقالات فناوری نانوی ایران، باید بین مجلات باکیفیت و مجلات ضعیف تفاوت قائل شد.

بیش از بیست نفر از اعضای کمیته داوران ستاد ویژۀ توسعه فناوری نانو، در نشستی در روز سه‌شنبه ۲۲ دی ماه، با حضور دبیر و مسئولان ستاد، سیاست‌ها و برنامه‌های تشویقی این ستاد را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

دکتر سرکار، دبیر ستاد نانو، و دکتر رضایت مدیر کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد، در این برنامه، گزارشی از سیاست‌ها و عملکرد ستاد در حوزه‌های مختلف بویژه توسعه و تولید علم و جایگاه ایران در این حوزۀ فناوری را در جهان را ارائه نمودند.

در ادامه، تعدادی از داوران به بیان نظرات خود راجع به برنامه حمایت‌های تشویقی ستاد پرداختند.

برخی از مواردی که در این جلسه مطرح و مورد بحث قرار گرفت بشرح ذیل است:

  • تأکید بر ادامه روند فعلی حمایت‌ها با توجه به پاسخ شایسته‌ای که از محققان کشور دریافت نموده است.
  •  تأثیر دادن ضریب تأثیر مجلات (IF) بر مبلغ حمایت تشویقی مقالات ISI.
  • شناسایی مجلات زرد و حذف آنها از فهرست مجلات مورد حمایت
  • شرایط حداقل برای نوشتن پروپوزال پایان‌نامه اعلام گردد تا متقاضیان ملزم به تکمیل اطلاعات آن باشند.
  • تدبیری برای پروپوزال‌هایی که داوران آنها را تکراری تشخیص می‌دهند اندیشیده شود.
  • تقویت مجلات علمی‌پژوهشی داخلی صورت گیرد.

در پایان جلسه مقرر گردید پبشنهادهای فوق پس از جمع‌بندی جهت تصمیم‌گیری نهایی مورد بررسی قرار گیرد.