ضرورت ارزیابی ریسک نانومواد در صنعت مواد غذایی

کمیته علم و فناوری لرد در انگلیس، نسبت به عملکرد صنعت مواد غذایی در رابطه با شفاف‌سازی تحقیقات این صنعت در زمینه استفاده از کاربردهای مختلف فناوری‌نانو و نانومواد در بخش مواد غذایی انتقاد کرده است.

کمیته علم و فناوری لرد در انگلیس، نسبت به عملکرد صنعت
مواد غذایی در رابطه با شفاف‌سازی تحقیقات این صنعت در زمینه استفاده از
کاربردهای مختلف فناوری‌نانو و نانومواد در بخش مواد غذایی انتقاد کرده
است.

این کمیته در گزارش خود با عنوان «فناوری‌نانو و غذا» اشاره می‌کند که
شفافیت و صداقت دو عنصر کلیدی برای تضمین اعتماد مردم در زمینه ایمنی مواد
غذایی و توسعه‌های علمی بوده و تشریح می‌کند که رویکرد شرکت‌های مواد غذایی
این است که جزییات تحقیقات خود را بحث و بررسی و منتشر نمی‌کنند.

کمیته مذکور تایید می‌کند که صنعت مواد غذایی باید نسبت به عکس‌العمل منفی
مردم در رابطه با توسعه‌های فناوری‌نانو در صنعت مواد غذایی نگران باشد. با
این وجود، به نظر می‌رسد که فعالان این صنعت، نتایج تحقیقات خود را مخفی
نگه می‌دارند. این واکنش دقیقا همان رفتاری است که باعث جبهه‌گیری منفی
مردم در این زمینه می‌شود.

همچنین این کمیته بحث می‌کند که کمیته‌های تحقیقاتی و دولت باید به طور
مناسب تحقیقات حوزه ریسک‌های ایمنی و سلامت بالقوه ناشی از کاربرد نانومواد
در بخش غذایی را تامین مالی نماید.

گزارش مذکور تاکید می‌کند که شکاف‌های عمیقی در زمینه درک چگونگی تاثیر
نانومواد بر بدن انسان وجود داشته و در حال حاضر پیش‌بینی ریسک‌های خاص
مربوط به نانومواد امکان‌پذیر نیست.

هم اکنون تحقیقات کمی به دنبال بررسی میزان سمیت نانومواد بوده و در انگلیس
تنها یک تیم تحقیقاتی در زمینه تاثیر نانومواد بر مواد غذایی فعالیت
می‌کند. کمیته لرد از مراکز تحقیقاتی می‌خواهد تا به طور فعال‌تری
کاستی‌های تحقیقات مورد نیاز برای ارزیابی اثربخش ریسک نانومواد در مواد
غذایی را تامین مالی کنند.