پوشش های نانوکامپوزیتی مقاوم به خوردگی

CerablakTM یک ماده شیشه‌ای/ آمورف است که به تازگی کشف شده و مبتنی بر کامپوزیت آلومینیوم فسفات است. این ماده جدید به‌وسیله‌ی طراحی نانومقیاس یک محلول شیمیایی به دست آمده است. بر اساس خصوصیات منحصربه‌فرد و کارایی فوق‌العاده ایی که CerablakTM از خود نشان داده است، پیشرفت‌های جدیدی در علم شیشه / سرامیک ایجاد شده و این ماده پتانسیل تجاری‌سازی عالی برای استفاده در زمینه‌های مختلفی دارد، ازجمله در حفاظت از خوردگی، پوشش‌های آب گریز/ نچسب، حفاظت از اکسیداسیون دمای بالا، پوشش‌های با انعکاس بالا، حفاظت از تجهیزات فرآیند ذوب و پوشش‌های حفاظتی برای سرامیک‌های زیستی.

CerablakTM یک ماده شیشه‌ای/ آمورف است که به تازگی کشف شده و مبتنی بر کامپوزیت
آلومینیوم فسفات است. این ماده جدید به‌وسیله‌ی طراحی نانومقیاس یک محلول شیمیایی
به دست آمده است. بر اساس خصوصیات منحصربه‌فرد و کارایی فوق‌العاده ایی که
CerablakTM از خود نشان داده است، پیشرفت‌های جدیدی در علم شیشه / سرامیک ایجاد شده
و این ماده پتانسیل تجاری‌سازی عالی برای استفاده در زمینه‌های مختلفی دارد، ازجمله
در حفاظت از خوردگی، پوشش‌های آب گریز/ نچسب، حفاظت از اکسیداسیون دمای بالا، پوشش‌های
با انعکاس بالا، حفاظت از تجهیزات فرآیند ذوب و پوشش‌های حفاظتی برای سرامیک‌های
زیستی.
با کپسوله کردن نانومواد در CerablakTM و تغییر خواص شیمیایی آنها و ایجاد خواص
نوری، مکانیکی، الکتریکی و شیمیایی جدید، می‌توان گروه جدیدی از فیلم‌های
نانوکامپوزیتی را ایجاد کرد. این ماده تا دمای ۱۴۰۰ C° به متبلور شدن مقاوم بوده و
می‌تواند به صورت مواد زیر سنتز شده و مورد استفاده قرار گیرد:
a) به صورت یک لایه درزگیر بر روی زیرلایه‌های فلز / آلیاژ، شیشه و سرامیک
b) پودرهای نانوکامپوزیتی
c) رشته ها، پوشش‌ها و زمینه‌هایی برای CMCs
می توان از CerablakTM به عنوان پوشش محافظ برای مواد مختلفی استفاده کرد. در این
حالت ماکزیمم دمای استفاده از آن ماده، افزایش یافته یا عمر مفید آن در دمای کاری
اش، افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر می‌توان برای یک کاربرد خاص از یک آلیاژ
ارزان‌تراستفاده کرد و یا فاصله‌های زمانی بین بازرسی و نگهداری قطعه مورد نظر را
افزایش داد.
در شکل (۱) نمونه‌های بدون پوشش و پوشش داده شده به‌وسیله‌ی CerablakTM نشان داده
شده است.