آنالیز دقیق‌ترآموکسی‌سیلین با نانولوله کربنی

محققان دانشگاه صنعتی اصفهان، با کمک نانولوله‌های کربنی توانستند آنالیز داروی آموکسی‌سیلین را تا ۱۰۰ برابر افزایش دهند.

محققان دانشگاه صنعتی اصفهان، با کمک نانولوله‌های کربنی توانستند آنالیز داروی آموکسی‌سیلین را تا ۱۰۰ برابر افزایش دهند.

دکتر بهزاد رضایی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفت: «استفاده از نانوذراتی مانند نانولوله‌های کربنی، نانوذرات فلزی و … امکان آنالیز مقادیر بسیار کمتری از آنالیت موجود در نمونه‌ها را فراهم می‌آورد و موجب ارتقای قابل ملاحظه کارایی سنسورهای الکتروشیمیایی می‌گردد».

وی افزود: «با همکاری آقای سجاد دمیری در دانشگاه صنعتی اصفهان، توانستیم با روش‌های ولتامتری سیکلی و به کمک نانولوله‌های کربنی، امکان آنالیز و شناسایی مقادیر بسیار کمتری از داروی آموکسی‌سیلین را با حد تشخیص تقریبی ۲/۰ میکرومولار، فراهم کنیم که نسبت به موارد مشابه، حساسیت روش تا ۱۰۰ برابر ارتقا یافته است. در بخش دیگری از تحقیقمان، رفتار واکنش‌های اکسایشی داروی آموکسی‌سیلین را با روش اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی و موارد دیگر تعیین نمودیم که این امر در تحلیل رفتار داروها بسیار مفید است».

دکتر رضایی به کمک همکارش، با آماده‌سازی اولیه و عامل‌دار نمودن نمونه‌های نانولوله‌های کربنی چند دیواره و تهیه الکترود اصلاح شده کربن شیشه‌ای (GCE) با نانولوله‌ها، به بررسی دقیق رفتار الکتروشیمیایی داروی مورد مطالعه روی سنسور تهیه شده پرداخته و امکان آنالیز دارو را روی سنسور، ارزیابی نموده است. در ادامه پارامترهای تجزیه‌ای موثر را برای اندازه‌گیری مورد نظر تعیین کرده و همچنین به شناسایی مواد مزاحم و مشکلات موجود در آنالیز دارو با توجه به بافت نمونه‌های حقیقی (دارویی و کلینیکی) پرداخته و در نهایت، قابلیت روش را با آنالیز نمونه‌های حقیقی ارتقا داده است و روش تجزیه‌ای مناسبی را در این مورد ارایه نموده است.

جزئیات این پژوهش، در مجله Electroanalysis (جلد ۲۱، صفحات ۱۵۷۷ – ۱۵۸۶، سال ۲۰۰۹) منتشر شده است.