ضرورت همکاری دو کره در زمینه فناوری‌نانو

بر اساس گزارشی که توسط کانون تفکر دولتی کره جنوبی منتشر شده است، دو کشورکره شمالی و کره جنوبی، پتانسیل‌های بسیار زیادی برای همکاری در زمینه‌های شیمی، زیست‌فناوری و علوم نانومقیاس دارند.

بر اساس گزارشی که توسط کانون تفکر دولتی کره جنوبی منتشر شده است، دو کشورکره شمالی و کره جنوبی، پتانسیل‌های بسیار زیادی برای همکاری در زمینه‌های شیمی، زیست‌فناوری و علوم نانومقیاس دارند. طبق گزارش جدید، عمق شکاف فناوری بین دو کشور در این حوزه‌ها نسبتا کم است.

موسسه سیاست علم و فناوری (STEPI) در آخرین گزارش خود با عنوان «مسائل و سیاست‌ها»، عنوان می‌کند که کره شمالی در حوزه‌های صنعت شیمی پلیمر، علم و فناوری‌نانو، بخش ریاضیات و زیست‌فناوری، پیشرفت‌های زیادی کرده است. این پیشرفت‌ها همکاری بین دو کره را مفید و مثمرثمر خواهد ساخت. همچنین براساس این گزارش کشور کره شمالی دارای فناوری بسیار پیشرفته‌ای در صنایع انرژی اتمی و نظامی است.

هرچند که گزارش STEPI اضافه می‌کند که تفاوت بین کیفیت و عمق تحقیقات بین دو کشور بسیار زیاد بوده و این امر مانع توسعه سریع همکاری‌ها بین این دو کشور خواهد ‌شد.

گزارش مذکور پیشنهاد می‌کند که ایجاد و توسعه سیستم‌های آموزشی و زیرساخت‌های بهتر در کره شمالی و اتخاذ رویکرد گام به گام، بهترین روش ایجاد و توسعه همکاری‌ها بین این دو کشور است.