تست ژن در مطب دکتر

یک وسیله قابل‌حمل، که توسط شرکت نانواِسفیر ساخته‌شده و اخیرا مورد تصویب FDA قرار گرفته‌است، می‌تواند تغییرات ژنتیکی خون را، که تأثیر بعضی ازداروها را تغییر می‌دهند، آشکارسازی کند.

یک وسیله قابل‌حمل، که توسط شرکت نانواِسفیر ساخته‌شده و اخیرا مورد تصویب FDA قرار گرفته‌است، می‌تواند تغییرات ژنتیکی خون را، که تأثیر بعضی ازداروها را تغییر می‌دهند، آشکارسازی کند. این وسیله که وریژن نام دارد ترکیبی از فناوری‌نانو و میکروسیالات را در یک کارتریج پلاستیکی استفاده‌کرده و با آن DNA موجود در نمونه خون را خارج می‌کند و برای آزمایش‌های مربوطه غربال می‌نماید.

افراد پاسخ‌های متفاوتی به داروها می‌دهند و علت آن تغییرات ژنتیکی آنزیم‌هایی است که می‌توانند باعث تغییرات متابولیسمی برخی از داروهای تجویزی بسیار مرسوم گردند. با استفاده از افزاره وریژن، دکترها و بیمارستان‌ها قادر خواهند بود تا در کمتر از دو ساعت DNA بیمار را جدا کرده و تحلیل کنند. نتایج بدست آمده می‌توانند در تجویز دارویی که بسیار سودمندتر است، مفید باشند.

فناوری آشکارسازی تغییرات ژنتیکی در بیماران سالهاست که وجود دارد ولی فرایند آن روزها و هفته‌ها طول می‌کشد و بسیار هم گرانقیمت است.

در این فناوری جدید، خون بیمار به داخل کارتریج یک بارمصرفی تزریق می‌شود که در آن سیستمی از محفظه‌های میکروسیالی قرار دارند که حاوی عامل‌هایی برای واکنش شیمیایی هستند. یک اسلاید شیشه‌ای که با DNA منقوط شده‌است نیز در داخل این کارتریج یک بارمصرف قرار دارد.

همینکه کارتریج در داخل وسیله وریژن قرار می‌گیرد، عامل‌های موجود در محفظه‌ها باهم ترکیب می‌شوند و باعث آغاز یک سری از واکنش‌ها می‌گردند. سپس از داخل گلبول‌های سفید خون DNA جدا می‌شود و همه چیزهای دیگر شسته می‌شوند. یک محلول DNA از روی اسلاید شیشه‌ای عبور می‌کند و DNA هدف‌گیری شده به نقطه‌های موجود در اسلاید پیوند می‌خورد. این نقاط قبلا توسط رشته‌های DNA که مکمل رشته هدف هستند، ایجاد شده‌اند. سپس نانوذرات طلا به انتهای دیگر تکه‌های DNA می‌چسبند و با نقره پوشش داده می‌شوند تا به سادگی به توسط نور قابل آشکارسازی باشند.

سیستم وریژن قادر به آشکارسازی ویروس‌های تنفسی مانند آنفلونزای H1N1 نیز است.