ارزیابی ریسک نانومواد در ژاپن

موسسه ملی فناوری صنعتی پیشرفته (AIST) دولت ژاپن به تازگی گزارشی با عنوان ‹اصول و رویکرد اساسی ارزیابی ریسک نانومواد تولیدی› منتشر کرده است.

موسسه ملی فناوری و علوم صنعتی پیشرفته (AIST) دولت ژاپن، به تازگی گزارشی با عنوان
‹اصول و رویکرد اساسی ارزیابی ریسک نانومواد تولیدی› منتشر کرده است.

طبق مقدمه، گزارش های موقتی مذکور بیانگر نتایج اولیه پروژه ‹ تحقیق و توسعه روش‌های
تعیین مشخصات نانوذرات› است که هنوز در حال اجرا بوده و هنوز نتایج نهایی آن منتشر
نشده است.

براساس مبانی و اصول مدیریت ریسک، تولیدکنندگان نانومواد معمولا از مقیاس‌های کنترل
میزان انتشار نانوذرات استفاده می‌کنند. با توجه به گزارش اولیه این پروژه، با
کنترل دقیق و منطقی انتشار نانوذرات، امکان کاهش ریسک فراهم می‌شود.

خلاصه اجرایی این گزارش اولیه در زمینه ارزیابی ریسک سه نانومواد تولید زیر است:

۱ – دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2)؛
۲ – فولرین (C60)؛ و
۳ – نانولوله‌های کربنی (CNTs).