ساخت الکترودی ارزان قیمت در دانشگاه اصفهان

پژوهشگران ایرانی، به کمک فناوری نانو، موفق به ساخت الکترودی با مصرف حداقل فلز گران قیمت پالادیم برای استفاده در پیل‌های سوختی و سنسورها شدند.

پژوهشگران ایرانی، به کمک فناوری نانو، موفق به ساخت الکترودی با مصرف حداقل فلز
گران قیمت پالادیم برای استفاده در پیل‌های سوختی و سنسورها شدند.

خانم عفت نکویی‌فرد با همکاری دکتر ابوالفضل کیانی الکترودی را از جنس طلا ساخته
است که توانایی الکتروکاتالیزوری قابل قبولی برای احیای اکسیژن از خود نشان داده
‌است و برای پوشاندن سطح آن، از تک‌لایه فلز پالادیم بهره گرفته و موفق شده است،
مقدار پالادیم مصرفی را به حداقل ممکن برساند.

وی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو روش کار خود را این‌گونه
بیان کرد: «با استفاده از روش آندی کردن، الکترود طلا با ساختار نانوحفره تهیه
می‌شود. سپس سطح الکترود با فلز پالادیم با روش ترسیب الکتروشیمیایی با اعمال
پتانسیل مثبت‌تر از پتانسیل ترمودینامیکی و سپس جابجایی خودبه‌خودی فلز با فلز
پوشانده می‌شود. به‌طوری‌که ابتدا سطح الکترود طلای تهیه شده با ساختار نانوحفره به
روش اعمال پتانسیل مثبت‌تر از پتانسیل ترمودینامیکی با تک‌لایه‌ای از فلز مس پوشیده
شده، سپس در محلول پالادیم قرار می‌گیرد و واکنش جابجایی به صورت خودبه‌خود انجام
می‌شود، در نتیجه تک لایه‌ای از پالادیم روی سطح الکترود قرار می‌گیرد».

گفتنی است که مصرف بسیار کم فلز پالادیم در این الکترود موجب صرفه‌جویی در هزینه‌
ساخت این محصول شده ‌است.

خانم نکویی‌فرد در پایان گفتگو، کاربرد این نانوالکترود را در پیل‌های سوختی و
سنسورها عنوان کرد. همچنین استفاده از بسترهای الکترودی ارزان‌تر نسبت به طلا را از
اهداف آینده این گروه تحقیقاتی دانست.

جزئیات این پژوهش که در دانشگاه اصفهان انجام شده، در مجله Electrochimica Acta
(جلد ۵۴، صفحات ۷۲۵۹-۷۲۵۴، سال ۲۰۰۹) منتشر شده‌است.