برنامه آموزشی ویژه سنگاپور در فناوری‌نانو

آموزش علوم در کشور سنگاپور با همکاری بین موسسه مهندسی زیستی و فناوری‌نانو (IBN)، جهت تربیت نسل آتی دانشمندان و کارآفرینان فناوری در دوحوزه نوظهور فناوری‌نانو و زیست‌فناوری، ارتقا می‌یابد.

آموزش علوم در کشور سنگاپور با همکاری بین موسسه مهندسی زیستی و فناوری‌نانو (IBN)،
اولین موسسه تحقیقاتی مهندسی زیستی و فناوری‌نانو در دنیا، و ۴ مدرسه عالی، جهت
تربیت نسل آتی دانشمندان و کارآفرینان فناوری در دوحوزه نوظهور فناوری‌نانو و زیست‌فناوری،
ارتقا می‌یابد.

IBN همکاری خود را با مدرسه علم و فناوری سنگاپور (SST)، دبیرستان ریاضیات و علوم
NUS، موسسه پلی‌تکنیک (SP) و دانشکده ملی جونیور (NJC)، از طریق یک یادداشت تفاهم،
به صورت رسمی آغاز خواهد کرد.

از سال ۲۰۰۳ میلادی برنامه تحقیقات جوانان موسسه مهندسی زیستی و فناوری‌نانو (YRP)،
به دنبال افزایش علاقه تحقیقاتی بین جوانان و بهبود کاراهه آنها در حوزه علوم زیست
پزشکی و فناوری‌نانو بوده است. پیشگامی جدید، نمایانگر اولین توافق آموزشی بین یک
موسسه تحقیقاتی، یک دبیرستان ، یک دانشکده پلی تکنیک و … است.

در چارچوب این همکاری دانشگاهی، دانشجویان علاقمند به فعالیت‌های پژوهشی از طریق
برنامه YRP و برگزاری دوره‌های مختلفی مانند اتاق‌های فکر باز، اردو‌های علمی،
سمینارها و آموزش‌های ضمن خدمت، در زمینه‌های مختلف زیست‌فناوری و فناوری‌نانو به
فعالیت می‌پردازند.

همچنین YRP برنامه‌های تحقیقاتی را به عنوان بخشی از دوره‌های آموزشی مدارس توسعه
خواهد داد. یادداشت تفاهم IBN با SST یک توافق‌نامه سه جانبه است که با مشارکت شرکت
ETPL و بازاریابی و تجاری‌سازی راهبردی A*STAR ، به دنبال توسعه و ارتقای هرچه
بیشتر فناوری‌نانو و زیست‌فناوری در کشور سنگاپور است.