شبکه تحقیقاتی جدید کانادا در توسعه فتوولتایک‌ها

یک شبکه تحقیقاتی جدید جهت ارتقای جایگاه کانادا در توسعه فتوولتایک‌های خورشیدی در دانشگاه مک‌مستر این کشور ایجاد می‌شود.

یک شبکه تحقیقاتی جدید جهت ارتقای جایگاه کانادا در توسعه فتوولتایک‌های خورشیدی در دانشگاه مک‌مستر این کشور ایجاد می‌شود.کمیته تحقیقات مهندسی و علوم طبیعی کانادا (NSERC)، برای ایجاد شبکه نوآوری فتوولتایک NSERC، مبلغ ۵ میلیون دلار اختصاص داده است.

این شبکه از ۲۹ دانشمند و مهندس برتر در زمینه تحقیقات پیل‌های خورشیدی پیشرفته از ۱۳ دانشگاه کانادا تشکیل می‌شود. همچنین ۱۱ شرکت بخش خصوصی نیز با این شبکه همکاری خواهند کرد.

هدف این شبکه، ارتقای وضعیت فتوولتایک‌های خورشیدی (PV) به عنوان یک راهکار انرژی تجدیدپذیر در کشور کانادا از طریق تسریع تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات این حوزه است.

این شبکه به طور ویژه مالکیت‌های معنوی جدیدی در حوزه PV توسعه خواهد داد تا از طریق آنها شرکت‌های کانادایی توانایی رقابت با شرکت‌های خارجی را در این عرصه‌ها داشته باشند. شبکه فوق به این کشور کمک می‌کند تا بتواند در این عرصه در دنیا رقابت نماید.

شبکه جدید طی مدت ۵ سال آینده، ۸۸ محقق را آموزش خواهد داد تا از طریق آنها پرسنل بسیار ماهر و خلاقی را برای صنعت و دانشگاه‌ها تربیت نماید.

دولت کانادا با سرمایه‌گذاری در علم و فناوری‌های نوین از جمله فناوری‌نانو به دنبال اشتغال‌زایی، ارتقای وضعیت اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خود است.

شبکه فتوولتایک NSERC یکی از ۱۱ شبکه تحقیقاتی است که تاکنون ۵۶ میلیون دلار از محل طرح‌های حمایتی NSERC برای ۵ سال آینده دریافت کرده‌اند.

چهار طرح تحقیقاتی اصلی این شبکه عبارتند از:

ادوات آلی با هزینه نسبتا پایین مواد و ساخت؛

ادوات معدنی که تاکنون به طور گسترده استفاده شده‌اند؛

ادوات آلی و معدنی پیوندی که این پتانسیل را دارند تا با هزینه‌هایی کمتر از ادوات آلی و با کارایی بالاتر از ادوات معدنی ترکیب شوند؛ ادوات PV جدید با استفاده از ویژگی‌های منحصربه فرد مواد نانوساختار.