برندگان بیست و هشتمین مسابقه پیامک فناوری نانو

قرعه کشی شرکت کنندگان در بیست و هشتمین مسابقه پیامک فناوری نانو انجام شد و ۴۰ برنده این مسابقه تعیین شدند.


قرعه کشی شرکت کنندگان در بیست و هشتمین مسابقه پیامک فناوری نانو انجام شد و ۴۰ برنده این مسابقه تعیین شدند. در ضمن، قرعه کشی ویژه این مسابقه نیز میان افرادی که در هر ۴ مسابقه ی شهریور، شرکت کرده و پاسخ درست داده بودند، انجام شد و ۳ نفر به عنوان برندگان ربع سکه بهار آزادی تعیین شدند.

 

برندگان جایزه مسابقه شماره بیست و هشتم:

فرشته جوزی ( اصفهان )، نعیمه باتوانی ( اصفهان )، حسن آقا شریف ( چالوس )، بهرام مقامی ( خوزستان )، مهدی مرادی ( اصفهان )، فاطمه خزائی ( کرمان )، ولی اله حبیبی ( تهران )، محمد اسماعیل اینانلو ( شهرری )، مهرداد پور مردان ( زابل )، زهره سرمدیان ( ساوه )، ابراهیم فرشاد فر ( فارس )، احمد ناصری پور ( گلستان )، فروغ بهرامی ( خوزستان )، سامان جعفری راد ( کرمان )، علی اکبر جودی ( قم )، رضا قنبر هراتی ( کرج )، فریده کوچک بیگی ( زنجان )، طاهره بذرافشان ( خراسان جنوبی )، جابر حمیدی فر ( گرگان )، حسین خلیلی ( اصفهان ).  

 

برندگان یک سال اشتراک رایگان ماهنامه فناوری نانو- مسابقه شماره بیست و هشتم:

اکبر عطارد ( آذربایجان غربی )، منوچهر بهنام فر ( اصفهان )، مژگان ابن علی ( اصفهان )، طاهر خوش روش ( آذربایجان غربی )، امین نور محمدی ( قزوین )، محمد علی خرم آبادی ( بوشهر )، هادی محسنی ( مازندران )، محمد علی دلیری ( رشت )، حسن رستگارمقدم ( کرج )، زهرا مرشدلو ( مشهد )، فریبا یوسف زاده ( گیلان )، محمود میرزایی ( اصفهان )، مهدی هراسانی ( سمنان )، امین مرادی ( مازندران )، محمود مرادی ( سنندج )، غلامرضا غلام زاده ( کرج )، عباس سلیمی ( اردبیل )، قربانعلی احمدی ( اصفهان )، محمد روح الهی ( مشهد )، آرزو کریم پور ( تهران ).

 

مسابقه پیامک فناوری نانو هر هفته همراه با مجله پیام نمای فناوری نانو، از صفحه ۸۰۱ پیام نمای شبکه دوم سیما منتشر می شود، در هر مسابقه به ۴۰ نفر از شرکت کنندگانی که پاسخ درست مسابقه پیامک فناوری نانو را با پیامک به شماره ۳۰۰۰۷۲۹۴ ارسال کنند، جوایزی  اهدا می گردد. به ۲۰ نفر از این افراد، اشتراک یکساله ماهنامه فناوری نانو داده می شود.

 

علاوه بر برندگان هفتگی، هر ماه به قید قرعه، به سه نفر از کسانی که به هر ۴ مسابقه آن ماه پاسخ درست بدهند، ربع سکه بهار آزادی اهدا می گردد.