برندگان بیست و نهمین مسابقه پیامک فناوری نانو

قرعه کشی شرکت کنندگان در بیست و نهمین مسابقه پیامک فناوری نانو انجام شد و ۴۰ برنده این مسابقه تعیین شدند.


قرعه کشی شرکت کنندگان بیست و نهمین مسابقه پیامک فناوری نانو انجام شد و ۴۰ برنده این مسابقه تعیین شدند.

 

برندگان جایزه مسابقه شماره بیست و نهم:

احمد باپیروند ( ایلام )، سید مهدی سیادتی ( تهران )، سارا ملک زاده ( مشهد )، مصطفی خریدالصنایع فرد ( شیراز )، ماهی صفرزاده ( اصفهان )، حامد صمدزاده ( تهران )، جواد ولی زاده ( تهران )، محمد بی آبادی ( همدان )، احسان صادقی ( کرمانشاه )، کبری حاتمی ( خرم آباد )، نقی نیک سیرت ( قم )، غلامرضا غلام زاده ( کرج )، حسن انصاری ( اصفهان )، معصومه علی دوست ( ورامین )، حسین دهقانیان ( تبریز )، عطیه خداجو ( کردستان )، پروانه روشن قلب ( قزوین )، زهرا فتحی ( ساوه )، مهرانگیز آقاجانی زاده ( گرگان )، نسیم عبدالعلی ( شیراز ).

 

 برندگان یک سال اشتراک رایگان ماهنامه فناوری نانو- مسابقه شماره بیست و نهم:

 محمد تقی صادقی ( تبریز )، فروغ بهرامی ( خوزستان )، راضیه عجم ( سمنان )، اشرف السادات محمدیان ( اراک )، هاجر یاقوتی ( گلستان )، رضا شریفی ( لرستان )، حسین صاحبی ( تبریز )، محمد صیام پور ( اصفهان )، محمود مرادی ( سنندج )، مسعود امیرسلطانی ( کرمان )، عباس افلاطونی ( اهواز )، حبیب اله رستمی ( اصفهان )، بهناز اسماعیلی ( خوزستان )، عبدالرسول حاجی زاده ( فارس )، مصطفی مومنی ( اصفهان )، حسین فقیه عبداللهی ( مازندران )، مصطفی شیخ طادی ( اصفهان )، سهیلا رزاقی ( مازندران )، علی وفایی ( ورامین )، احمد محمدی ( همدان ).

 

 مسابقه پیامک فناوری نانو هر هفته همراه با مجله پیام نمای فناوری نانو، از صفحه ۸۰۱ پیام نمای شبکه دوم سیما منتشر می شود، در هر مسابقه به ۴۰ نفر از شرکت کنندگانی که پاسخ درست مسابقه پیامک فناوری نانو را با پیامک به شماره ۳۰۰۰۷۲۹۴ ارسال کنند، جوایزی  اهدا می گردد. به ۲۰ نفر از این افراد، اشتراک یکساله ماهنامه فناوری نانو داده می شود.

 

علاوه بر برندگان هفتگی، هر ماه به قید قرعه، به سه نفر از کسانی که به هر ۴ مسابقه آن ماه پاسخ درست بدهند، ربع سکه بهار آزادی اهدا می گردد.