قانون آموزش فناوری‌نانو در آمریکا

دیوید وو از نمایندگان سنای آمریکا، « قانون آموزش فناوری‌نانو» (HR 4502 IH) را به مجلس این کشور ارائه کرد.

دیوید وو از نمایندگان سنای آمریکا، « قانون آموزش فناوری‌نانو» (HR 4502 IH) را به مجلس این کشور ارائه کرد. هدف این قانون، تقویت ظرفیت موسسات برتر ایالات متحده آمریکا، جهت ارائه دوره‌های آموزشی در حوزه علم و فناوری‌نانو است

این لایحه‌ی جدید به دنبال تقویت ظرفیت دبیرستان‌ها و موسسات آموزش عالی آمریکا برای آموزش و تربیت دانشجویان در کار راهه‌ی فناوری‌نانوی خود، از طریق ارائه حمایت‌های مالی لازم به مدارس و موسساتی است که ابزارها و امکانات چنین آموزش‌هایی را فراهم می‌کنند.

به طور کلی اهداف اصلی این لایحه عبارتند از:

حداکثر کردن مزایای فناوری‌نانو برای شهروندان ایالات متحده آمریکا، این کشور باید پیشگامی جهانی خود را در حوزه علم و فناوری‌نانو و میکرو فناوری حفظ کرده و در مواجهه با سایر کشورها توانایی رقابت داشته باشد؛

حفظ پیشگامی آمریکا در زمینه فناوری‌نانو، این کشور باید در آموزش دانش‌آموزان دبیرستانی و موسسات آموزش عالی، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی انجام دهد، به طوری که دانشجویان قادر به انجام تحقیق و توسعه در علوم نانو و تجاری‌سازی کابردهای فناوری‌نانو باشند.

آماده کردن دانشجویان آمریکایی در زمینه کار راهه‌ی شغلی فناوری‌نانوی خود، این امر مستلزم دستیابی دانشجویان به ابزارهای علمی مختلف منجمله میکرسکوپ پیمایشگر الکترون (SEM) است.