درک مباحث عمومی فناوری‌نانو

کمیسیون اروپا به تازگی گزارشی با عنوان «درک مباحث عمومی در زمینه فناوری‌نانو: راهکارهایی برای تدوین سیاست عمومی» منتشر کرده است.

کمیسیون اروپا به‌تازگی گزارشی ۱۰۹ صفحه‌ای، با عنوان «درک مباحث عمومی در زمینه فناوری‌نانو: راهکارهایی برای تدوین سیاست عمومی» منتشر کرده است که در آن گزینه‌های تدوین سیاست عمومی در حوزه فناوری‌نانو بررسی شده است.

سند مذکور، به‌طور خلاصه ۴ پروژه تحقیقاتی مربوط به این زمینه (Deepen, Nanocap Nanoplat and FramingNano))که به تازگی به اتمام رسیده‌اند را بررسی کرده است.

FramingNano به دنبال توسعه یک برنامه دولتی در زمینه فناوری‌نانو بوده است. Nanocap یک پروژه ظرفیت‌سازی است که از طریق اتحادیه‌های تجاری و سازمان‌های مردم نهاد محیط زیست به دنبال ایجاد شفافیت و جایگاه مدیریت فناوری‌نانو بوده است. Deepen به دنبال بررسی مسائل اخلاقی فناوری‌نانو است. Nanoplat یک پروژه مشورتی برای مطلع کردن مشتریان از محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو است.

نویسندگان این گزارش به دنبال درک ماهیت مباحث عمومی در زمینه علم و فناوری‌نانو و روش‌هایی که رویکردهای مشورتی می‌توانند منجر به مدیریت بهتر این فناوری‌ها شوند، بوده‌اند.

نویسندگان به دنبال بحث و بررسی ماهیت بحث‌ها و مشارکت‌های عمومی و چگونگی تبدیل شدن آنها به بخشی از مدیریت بهینه علم و فناوری‌نانو بودند. کمیسیون اروپا متعهد به ارتقای مباحث عمومی در زمینه فناوری‌نانو بوده و معتقد است که باید سیاست‌های عمومی، مسوولیت تکامل بینش عامه مردم را در زمینه این فناوری‌نوظهور بر عهده بگیرند.

این مقاله کاری توسط رِنِ وون اسکُمبرگ ( از محققان کمیسیون اروپا) و سارا دیویس ( از محققان مرکز فناوری‌نانو و جامعه در دانشگاه ایالتی آریزونا) نوشته شده است.