افزایش زمان نگهداری ما&#۶۵۱۵۲;الشعیر

پژوهشگران ایرانی، به روشی موثر برای بسته‌بندی مواد غذایی(به‌خصوص ما&#۶۵۱۵۲;الشعیر) و مواد دارویی دست یافتند و زمان نگهداری این مواد را نسبت به روش‌های متداول افزایش دادند.

 پژوهشگران ایرانی، به روشی موثر برای بسته‌بندی مواد غذایی(به‌خصوص ماﺀالشعیر)
و مواد دارویی دست یافتند و زمان نگهداری این مواد را نسبت به روش‌های متداول
افزایش دادند.

محققان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی،
با استفاده از نانوذرات خاک رس، نانوکامپوزیتی پلیمری با زمینه PET ساخته‌اند که می‌تواند
نفوذ گاز در بسته‌بندی مواد دارویی و غذایی (به‌خصوص ماﺀالشعیر) را کاهش دهد.

مهندس علیرضا دورباش، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفت:
«با روش اختلاط مذاب در اکسترودر دوپیچ هم‌سو، نانوکامپوزیت‌های مورد نظر با
استفاده از ۲ نوع ارگانوکلی (نانولین دی کی-۲ و کلوزیت ۱۵آ) سازگار با پلیمر
PETتهیه گردید، سپس با دستگاه تزریق، نمونه‌های مورد نیاز برای تست‌های کشش، ضربه و
TEM تهیه شد. برای بررسی خواص نفوذپذیری نیز، با استفاده از روش قالب‌گیری فشاری،
فیلم‌های پلیمری با ضخامت mm 0.1 و قطر بیش از cm 15 تهیه گردید».

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نمونه تولیدی در مقایسه با PET خالص، خواص
نفوذناپذیری مناسب‌تری دارد. در این میان، نمونه حاوی ۱ درصد وزنی از ارگانوکلی DK2
دارای کمترین میزان نفوذپذیری است و نمونه حاوی ۲ درصد وزنی از ارگانوکلی ۱۵A خواص
مکانیکی بهتری دارد. همچنین دمای ذوب نانوکامپوزیت‌ها در مقایسه با PET خالص اندکی
بیشتر است.

از سویی دیگر، نمونه‌های دارای درصدهای کمتر (۲و۱ درصد)، بیشتر ساختاری لایه لایه
دارند در ضمن با افزایش میزان خاک رس افزوده شده به PET، مقاومت ضربه آن به شدت
کاهش می‌یابد.

جزئیات این پژوهش که با نظارت دکتر مسعود فرونچی استاد دانشگاه صنعتی شریف و همکاری
مهندس علی شریف پاکدامن، مهندس آرش وحیدی، مهندس مجید حبیب‌الهی، مهندس سعید
آسیابان و مهندس علی رنجی انجام شده، در مجله Macromolecular Materials and
Engineering (جلد ۲۹۴، صفحات۷۴-۶۸، سال ۲۰۰۹) منتشر شده‌است.