وضعیت سرمایه‌گذاران خطرپذیر در زمینه فناوری‌نانو

تامین مالی خطرپذیر در زمینه فناوری‌نانو در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید. برآوردها نشان می‌دهد که در این سال، سرمایه‌گذاران خطرپذیر حدود ۴/۱ میلیارد دلار در زمینه علم و فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری کردند.

تامین مالی خطرپذیر در زمینه فناوری‌نانو در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید. برآوردها نشان می‌دهد که در این سال، سرمایه‌گذاران خطرپذیر حدود ۴/۱ میلیارد دلار در زمینه علم و فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری کردند.

اما در سال ۲۰۰۹ میزان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در زمینه فناوری‌نانو ۴۲ درصد کاهش یافته و به ۷۹۲ میلیون دلار رسید. در این سال، حوزه‌هایی مانند سلامت و کاربردهای علوم زیستی، بیشترین میزان منابع مالی سرمایه‌گذاران خطرپذیر را به خود اختصاص دادند.

به گفته بردلی، تحلیل‌گر ارشد موسسه لوکس ریسیرچ و نویسنده گزارش «سرمایه‌گذاری خطرپذیر در زمینه فناوری‌نانو در سال ۲۰۰۹: حمایت عالی از علوم زندگی و بخش سلامت»، سرمایه‌گذاران خطرپذیر نسبت به این حوزه به طور هوشمندانه توجه کرده و حوزه‌های خاصی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. این سرمایه‌گذاران به شرکت‌هایی توجه می‌کنند که بازگشت سرمایه بالایی دارند. به همین دلیل آنها به بخش سلامت و علوم زیستی به خاطر بازگشت سرمایه بالا، توجه بیشتری دارند.

در حال حاضر بخش سلامت به کانون توجه سرمایه‌گذاران تبدیل شده و بخاطر سرمایه‌گذاری‌های سال‌های قبل، کاربردهای مختلف فناوری‌نانو در این حوزه تجاری‌سازی می‌شوند.

بر اساس گزارش جدید لوکس ریسیرچ، در سال ۲۰۰۸، تامین مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تنها ۷ درصد از ترکیب تامین مالی علم و فناوری‌نانو را به خود اختصاص داده و ۹۳ درصد سرمایه‌گذاری‌های این حوزه توسط دولت‌ها و شرکت‌ها تامین شده‌ است.

به گفته بردلی، در حالی که سرمایه‌گذاری خطرپذیر نقش مهمی در تامین سرمایه‌های مورد نیاز مراحل اولیه رشد شرکت‌ها دارد، اما واقعیت‌ها نشان می‌دهد که تامین مالی خطرپذیر تنها بخش بسیار کوچکی از معمای تامین مالی فناوری‌نانو را به خود اختصاص می‌دهد.