لایحه جدید کانادا در زمینه مدیریت ریسک فناوری‌نانو

پیتر جولیان، عضو پارلمان کانادا، با مطرح کردن لایحه ۴۹۴-C، خواستار الحاق فناوری‌نانو به قانون حفاظت از محیط زیست کانادا شده است.

از سال ۲۰۰۵ میلادی کشور کانادا و سازمان‌های علمی بین‌المللی، خواستار تدوین
مقررات و مدیریتی قوی هستند تا با اتکا بر آنها تمام مراحل چرخه حیات فناوری‌نانو،
از تحقیق و توسعه گرفته تا ساخت، توزیع، دفع یا بازیافت آن را به طور مسوولانه
ارزیابی کنند.

با توسعه سریع کاربردهای مختلف فناوری‌نانو و ورود محصولات مختلف این فناوری به
بازار، حزب نیودموکرات کانادا خواستار تدوین مقررات جدید در زمینه مدیریت ریسک
فناوری‌نانو شده است.

در این راستا پیتر جولیان، عضو پارلمان کانادا، با مطرح کردن لایحه ۴۹۴C-، خواستار
الحاق فناوری‌نانو به قانون حفاظت از محیط زیست کانادا شده است. وی معتقد است که
دولت باید در این زمینه اصل احتیاط را رعایت کند. به گفته وی دولت‌مردان کانادایی
باید بین مخاطرات بالقوه و مزایای این فناوری نوظهور تعادل برقرار کرده و بستر
مناسبی برای بهره‌برداری حداکثری از مزایای آن فراهم نمایند. لایحه ۴۹۴C- نیاز به
راهنمای قانونی دقیق فناوری‌نانو را برآورده می‌کند.

الحاق متمم‌های صحیح به این قانون به ارائه یک راهبرد ملی جهت راهبری توسعه فناوری‌نانو
در کشور کانادا کمک خواهد کرد. این لایحه که توسط نمایندگان حزب نیودموکرات در مجلس
حمایت می‌شود، دربرگیرنده رویه‌هایی برای ارزیابی ریسک بوده تا در قالب آن، ریسک‌های
بالقوه محصولات مبتنی بر نانومواد و فناوری‌نانو قبل از عرضه به بازار، ارزیابی
شوند. در این راستا فهرست موجودی محصولات فناوری‌نانو در کشور کانادا ایجاد خواهد
شد.

لایحه جدید با الگوبرداری از برنامه‌های تدوین مقررات موجود و در حال تدوین اتحادیه
اروپا، استرالیا، انگلیس و ایالات متحده آمریکا و ایالت‌‌هایی چون کبک و آلبرتا
تکمیل شده است.