تلاش آمریکا برای حفظ پیشگامی در زمینه فناوری‌نانو

براساس گزارش مستقلی که توسط کمیته مشاوران علم و فناوری ریاست جمهوری آمریکا برای کنگره و رئیس جمهور این کشور تهیه شده است، برنامه ۱۰ ساله دولت این کشور برای توسعه فناوری‌نانو بسیار موفقیت‌آمیز بوده است.

براساس گزارش مستقلی که توسط کمیته مشاوران علم و فناوری ریاست جمهوری آمریکا
برای کنگره و رئیس جمهور این کشور تهیه شده است، برنامه ۱۰ ساله دولت این کشور
برای توسعه فناوری‌نانو بسیار موفقیت‌آمیز بوده و باعث پیشگامی آمریکا در این
بخش تولیدی بسیار ارزشمند شده است.

با این وجود، در حال حاضر پیشگامی این کشور در این عرصه توسط کشورهایی مانند
چین، کره‌جنوبی و اتحادیه اروپا که سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این زمینه انجام
می‌دهند، تهدید می‌شود.

این گزارش، نتیجه‌گیری می‌کند که پیشگامی ملی فناوری‌نانو (NNI)، که طی ۱۰ سال
گذشته از طریق ۲۵ سازمان فدرال، بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار در زمینه علم و فناوری‌نانو
سرمایه‌گذاری کرده است، تاثیر قابل توجهی بر رشد نوآوری فناوری‌نانو در این
کشور داشته و این روند باید ادامه داشته باشد.

البته این گزارش گوش‌زد می‌کند که در صورتی که این کشور برخی از نیازهای ضروری
این حوزه را برآورده نکند، پیشگامی خود را در این زمینه از دست خواهد داد. برخی
از این نیازها عبارتند از:

• ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی محصولات و انتقال فناوری برای کمک
به تضمین توسعه محصولات فناوری‌نانو در بازار؛

• بررسی مسائل ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی فناوری‌نانو.

همچنین طبق این گزارش، شاخص‌های رایج مورد استفاده برای تخمین مزایای اجتماعی و
اقتصادی فناوری‌نانو از قبیل: ارزش محصول، اشتغال زایی و سایر پارامترها نسبت
به پارامترهای رایج شناخته شده، دارای ارزش کمتری هستند. در این راستا، NNI
باید شاخص‌های اقتصادی ارزشمندی توسعه داده تا از طریق آنها مزایای
سرمایه‌گذاری ملی در این حوزه را ارزیابی کند.