ارسال مستندات به پنجمین دوره معرفی برترین‌ها

ستاد ویژه توسعه فناوری‌‌نانو در صدد است تا پنجمین دوره معرفی برترین‌‌های فناوری‌‌نانو را در آبانماه سال جاری برگزار نماید. انتخاب برترین محققان یکی از اصلی‌‌ترین بخش‌‌های این رویداد است که در آن تعداد زیادی از محققان فعال در حوزه فناوری‌‌نانو در کشور به رقابت می‌‌پردازند.


ستاد ویژه توسعه فناوری‌‌نانو در صدد است تا پنجمین دوره معرفی برترین‌‌های فناوری‌‌نانو را در آبانماه سال جاری برگزار نماید. انتخاب برترین محققان یکی از اصلی‌‌ترین بخش‌‌های این رویداد است که در آن تعداد زیادی از محققان فعال در حوزه فناوری‌‌نانو در کشور به رقابت می‌‌پردازند.

این ارزیابی مانند سال‌‌های گذشته بر اساس فعالیت‌‌ها و دستاوردهایی انجام می‌‌شود که به بخش حمایت تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری‌‌نانو ارسال و در بخش داوری، مرتبط با فناوری‌‌نانو تشخیص داده شده‌‌اند. از این‌‌رو، از تمام علاقه‌‌مندان به ارزیابی در این دوره تقاضا می‌‌شود تا مقالات، پایان‌‌نامه‌‌ها، کتب، ثبت اختراعات و مستندات دیگر فعالیت‌‌ها و دستاوردهای خود را تا پایان خردادماه امسال به بخش حمایت تشویقی ستاد ارسال کنند. بدیهی است مستندات ارسالی پس از این تاریخ در این ارزیابی شرکت داده نمی‌‌شوند.

شایان ذکر است تمامی محققانی که دستاوردهایشان در بخش داوری حمایت تشویقی، مرتبط با فناوری‌‌نانو تشخیص داده شده‌‌اند، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت  و نیازی به ارسال درخواست یا مستندات ندارد.