افزایش بهره‌وری سیستم‌های تهویه مطبوع

گروهی از محققان دانشگاه سمنان، با استفاده از نانوسیال‌های حرارتی، یک سیستم گرمایش و سرمایش مطبوع را برای اماکن مسکونی معرفی کردند.

گروهی از محققان دانشگاه سمنان، با استفاده از نانوسیال‌های حرارتی، یک سیستم
گرمایش و سرمایش مطبوع را برای اماکن مسکونی معرفی کردند.

خانم مینا شاهی، کارشناس ‌ارشد مهندسی مکانیک در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد
ویژه توسعه فناوری نانو، گفت: «پژوهشی را با هدف افزایش بهره‌وری در تهویه
سیستم‌های حرارتی انجام دادیم و موفق شدیم با به‌کارگیری نانوسیال در سیستم‌های
تهویه مطبوع، میزان انتقال حرارت را در مقایسه با سیال خالص، به صورت چشمگیری
افزایش دهیم».

مهندس شاهی در خصوص چگونگی انجام این کار پژوهشی گفت: «سیستم مورد نظر شامل یک
محفظه مربع شکل است که یک مقطع آن را تحت شارش حرارتی قرار دادیم. در سیستم دو
دریچه را برای تهویه و خنک‌سازی تعبیه نمودیم و به این ترتیب محفظه مزبور در
معرض جریان خارجی قرار گرفت. برای بررسی نقش نانوسیال در بهبود عملکرد، یک بار
سیال خالص و یک بار نانوسیال را تست کردیم و در نهایت نتایج به‌دست آمده را با
یکدیگر مقایسه نمودیم. برای این کار، معادلات جریان و انتقال حرارت را به روش
عددی حل کردیم».

جزئیات این پژوهش که با همکاری مهندس امیرهوشنگ محمودی و دکتر فرهاد طالبی
انجام شده، در مجلهInternational communications in heat and mass transfer
(جلد۳۷، صفحات ۲۰۳-۲۰۱، سال۲۰۱۰) منتشر شده‌است.