محصولاتی با پوشش های نانویی

شرکت Nano Film Technology با استفاده از فناوری نانو موفق به ایجاد محصولاتی با پوششهای نانویی شده است که در ذیل به معرفی آنها پرداخته می شود.

شرکت Nano Film Technology با استفاده از فناوری نانو موفق به ایجاد محصولاتی
با پوششهای نانویی شده است که در ذیل به معرفی آنها پرداخته می شود.

حذف مه و بخار از روی سطوح اپتیکی
نام محصول: Clarity Fog Eliminator™
این محصول از ایجاد بخار و مه در هوای سرد، محیطهای مرطوب و یا در فعالیتهای
ورزشی بر روی سطوح اپتیکی جلوگیری میکند. از این محصول میتوان در شیشه عینکها،
لنز عینکهای آفتابی، لنز دوربین ها، تجهیزات اپتیکی مورد استفاده در ورزش مثل
عینک ایمنی یا حفاظ دار و تجهیزات اپتیکی دقیق مثل تلسکوپ ها، استفاده کرد.
محققان این شرکت، این محصول را به عنوان جایگزینی برای واکسها یا اسپریهای
متداول حذف مه یا بخار از روی سطوح اپتیکی ابداع کردهاند. این محصول یک لایک
خشک، نامرئی و فوق العاد نازک را بر روی سطوح گسترش میدهد که میتواند رطوبت
محیط را جذب کند. میکروقطرات جذب شده بر روی این نانوپوشش، بلافاصله بر روی سطح
نانوپوشش پخش شده و قبل از اینکه بخار یا مه بتواند تشکیل شود، تبخیر شده و
وارد هوا میشوند.

حفاظت از سطوح CD، DVD و وسایل ذخیره اطلاعات با استفاده از پوشش
نانوکامپوزیتی فوق محافظ

نام محصول: Nanocomposite ultra-protective barrier coating for optical
storage
نسل جدید CDها و DVDها چگالی بسیار بیشتری از اطلاعات را میتوانند ذخیره کنند و
در کارها و تجهیزات بسیار حساسی نیز استفاده میشوند. گاهی اوقات حتی یک صدمه یا
خراش بسیار جزیی باعث از بین رفتن اطلاعات موجود در این وسایل میشود. این شرکت
توانسته است یک لایه نازک اختصاصی که شامل نانوذرات کاربردی می باشد، برای
حفاظت و پایداری بیشتر تجهیزات نوری ذخیرهکننده اطلاعات ابداع کند.
این فیلم نانوکامپوزیتی با پلی کربناتها و اکریلیکها سازگاری خوبی دارد. همچنین
میتوان این نانوپوشش را بهوسیلهی روشهای مختلفی مثل پوشش دهی اسپینی و اسپری بر
روی سطوح مورد نظر اعمال کرد. از جمله خواص فوقالعاده این نانوپوشش حفاظتی
میتوان به پایداری، مقاومت به خراش، لکه و آلودگی اشاره کرد.

نانوپوشش خودآرا و فعال برای استفاده در نمایشگرها و تجهیزات فوتونیکی
نام محصول: Reactive self-assembling nanofilms for displays and photonics
شرکت Nano Film لایههای خودآرا فوق نازکی را ابداع نموده است که به عنوان یک
لایه حفاظتی برای نمایشگرها مثل مانیتور کامپیوتر، صفحه موبایل، دستگاههای ATM
و PDA عمل میکنند. علاوهبر این، از این نانوفیلمها میتوان در دستگاههای فوتونیک
مثل لیزرها نیز استفاده کرد. این پوشش نامرئی و فوق نازک ضخامتی کمتر از nm 10
داشته و بر روی پوششهای ضدانعکاس اعمال میشود. این پوشش را میتوان به روشهای
مختلفی مثل پوشش دهی اسپینی و رسوب نشانی بخار، اعمال کرد. مشخصات نانوپوشش
اعمالی بر روی نمایشگرها عبارت است از: پایداری بالا، آب گریزی، مقاومت به
لکهها، آلودگیها و نچسب بودن.

پوشش شیشه کشتیها، زیردریاییها و وسایل حمل و نقل دریایی با استفاده از
نانولایه ها

نام محصول: Clarity Defender™ Marine Windshield Treatment
شرکت Nano Film موفق به ابداع پوششهای لایه نازک خودآرایی شده است که شیشهها را
با یک لایه نامرئی و ضدآب پوشش داده و باعث بهبود دید و افزایش مدت زمان عکس
العمل ناخدا و کاپیتان کشتی میشود.
علاوهبر این، نانوپوشش اعمالی باعث میشود تا آلودگیها براحتی از سطح شیشه برطرف
شوند. این نانوپوشش در مقایسه با سایر پوششها عملکرد بهتر و طولانی تری داشته و
عمر آن تا یکسال است. در حالی که سایر پوششها تنها ۶-۱ ماه عمر میکنند. همچنین
این نانوپوشش در مقابل نورخورشید، رطوبت و آلودگیها نیز مقاومت خوبی از خود
نشان میدهد.

فیلم های نانوکامپوزیتی کنترل کننده انرژی
نام محصول: Energy-controlling Nanocomposite films for transportation and
architectural glass
با توجه به افزایش هزینه انرژی، مدیریت انرژی در ساختمان ها، اتومبیل ها و
وسایل حمل و نقل عمومی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تاکنون تحقیقات گوناگونی
در این زمینه انجام شده است. شرکت Nano Film موفق به ابداع یک لایه نازک فعال و
نانوکامپوزیتی شده است که عبور امواج مادون قرمز از میان شیشه های ساختمان ها،
اتومبیل ها و وسایل حمل و نقل عمومی را کنترل می کند. این نانوپوشش به صورت
قابل توجهی انرژی مورد نیاز برای گرم و سرد کردن سیستم ها را کاهش داده و در
نتیجه، هزینه های مصرف انرژی نیز کاهش خواهد یافت. این فیلم نانوکامپوزیتی
ضخامتی در حدود ۵-۳ میکرون داشته و فرمولاسیون آن در تطابق با شیشه می باشد.

پوشش نانوکامپوزیتی هادی جریان الکتریکی
نام محصول: Nanocomposites Conductive films
شرکت Nano Film پوشش فوق نازک نانوکامپوزیتی و هادی جریان الکتریکی را که در
برگیرنده نانوذرات هادی بوده و ضخامتی در حدود ۱ میکرون دارد را ابداع نموده
است. این نانوپوشش نامرئی و هادی برای صفحات لمسی و نمایشگرهای قابل انعطاف
بسیار مناسب می باشد. کاربردهای این نانوپوشش بستگی به سطح هدایت الکتریکی آن
داشته و از محافظ های الکترومغناطیسی تا فناوری RFI برای نمایشگرها را در برمی
گیرد. از جمله خواص این نانوپوشش می توان به پایداری، انعطاف پذیری و هدایت
الکتریکی آن اشاره کرد.