پیشرفت‌هایی در زمینه ایمنی نانومواد تولیدی

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD)، به‌تازگی گزارش جدیدی با عنوان «فعالیت‌ها و پیشرفت‌های اخیر در زمینه ایمنی نانومواد تولیدی» منتشر کرده است.

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD)، به‌تازگی گزارش جدیدی با عنوان «فعالیت‌ها و پیشرفت‌های اخیر در زمینه ایمنی نانومواد تولیدی» منتشر کرده است. در قالب این گزارش، اطلاعات و فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده در زمینه ایمنی نانومواد تولیدی کشورهای عضو و غیر عضو OECD، که در ششمین همایش کارگروه نانومواد تولیدی ۲۸)OECD تا ۳۰ اکتبر ۲۰۰۹ میلادی در شهر پاریس) شرکت کرده بودند، ارائه شده است.

همچنین در گزارش مذکور، در زمینه فعالیت‌های کنونی سازمان‌های بین‌المللی‌ای چون سازمان استانداردهای جهانی، فائو و … اطلاعاتی ارائه شده است.

هدف از انتشار این سند، تشریح برنامه‌های ملی تدوین شده و رویدادهای مربوط به ایمنی نانومواد است. گزارش مذکور با تشریح تجارب و فعالیت‌های کشورهای مختلف در زمینه ایمنی نانومواد تولیدی، اجرای پروژه‌های کارگروه نانومواد تولیدی (WPMN) سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی را تسهیل کرده و فرصت‌های همکاری‌ها و هماهنگی‌های آتی را شناسایی می‌کند.

محورهای اصلی این گزارش که کشورهای مختلف را پوشش داده است عبارتند از:

ارائه آخرین پیشرفت‌های کشورها در زمینه ایمنی نانومواد تولیدی؛

شناسایی فعالیت‌های تکمیل شده، در حال انجام و برنامه‌ریزی شده مربوط به جنبه‌های ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی نانومواد؛

پیشرفت‌های مربوط به طرح‌های داوطلبانه؛

اطلاعات مربوط به تصمیم‌گیری‌های ارزیابی ریسک؛