توسعه مراکز رشد فناوری‌نانو

اداره توسعه و تحقیقات انرژی ایالت نیویورک (NYSERDA) برای تدوین و توسعه برنامه مرکز رشد انرژی پاک در دانشکده علم و مهندسی نانومقیاس (CNSE) دانشگاه آلبانی، ۵/۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است.

اداره توسعه و تحقیقات انرژی ایالت نیویورک (NYSERDA) برای تدوین و توسعه برنامه‌ی مرکز رشد انرژی پاک در دانشکده علم و مهندسی نانومقیاس (CNSE) دانشگاه آلبانی، ۵/۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است.

هدف از تدوین این برنامه، کمک به رشد، توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های انرژی پاک مبتنی بر فناوری‌نانو و اشتغال‌زایی در دره فناوری (Tech Valley)) است.

در قالب این سرمایه‌گذاری، مراکز رشدی (iCLEAN) ایجاد خواهند شد تا از طریق آنها از کاربردهای مختلف فناوری‌نانو در زمینه انرژی استفاده شود.

همچنین برای توسعه این مراکز رشد، CNSE مبلغ ۵/۱ میلیون دلار نیز از بخش خصوصی جذب خواهد کرد تا از فعالیت‌های iCLEAN حمایت کند. شرکت مگنولیا، از توسعه‌دهندگان پیشگام پیل‌های خورشیدی فیلم نازک مبتنی بر فناوری‌نانو با CNSE در زمینه توسعه پیل‌های خورشیدی با هزینه پایین و کارایی بالا،همکاری خواهد کرد.

انتظار می‌رود طی ۵ سال آینده، حدود ۲۵ شرکت موفق از iCLEAN توسعه و رشد یافته و با جذب ۱۲۵ میلیون دلار سرمایه برای منطقه، برای ۱۲۵ نفر نیز اشتغال ایجاد شود.

همکاران iCLEAN با استفاده از آزمایشگاه‌های پیشرفته و تجهیزات اتاق پاک CNSE، فرصت‌های شبکه‌سازی ارزشمندی را از طریق همکاری‌های ملی و منطقه‌ای به دست می‌آورند.