پایگاه داده محصولات غذایی حاوی نانومواد

آژانس استاندارد غذای انگلیس (FSA)، به‌تازگی پایگاه داده تحقیقات صنایع غذایی در حوزه فناوری‌نانو ایجاد کرده است.

آژانس استاندارد غذای انگلیس (FSA)، به‌تازگی پایگاه داده تحقیقات صنایع غذایی در حوزه فناوری‌نانو را ایجاد کرده است. طراحی این سایت به پیشنهاد کمیته علم و فناوری مجلس اعیان این کشور و در چارچوب گزارش «فناوری‌نانو و غذا» پیشنهاد شده است.

بر اساس این گزارش، FSA باید با همکاری صنایع غذایی ذینفع، پایگاه داده مطمئنی در زمینه نانومواد مورد استفاده در بخش صنایع غذایی طراحی کرده و از طریق آن رویه‌های مناسبی برای ارزیابی ریسک تهیه، و به اولویت‌گذاری تحقیقات مناسب کمک نماید. بنابر خواسته مجلس اعیان این کشور، مشارکت بخش صنعت در طراحی و توسعه این پایگاه داده باید اجباری بوده و در این راستا باید کاستی‌های طرح‌های داوطلبانه مشابه در انگلیس و سایر کشورها مدنظر قرار گیرد.

بر اساس مقاله‌ای دیگر که در سایت NutraIngredients.com منتشر شده است، کمیته FSA همچنین باید با طراحی و قبول نظام پیشنهادات، لیست پایدار و قابل دسترسی‌ای از محصولات غذایی موجود در دسترس مردم و محصولات غذایی بسته‌بندی شده‌ی حاوی نانوموادی که توسط اداره ایمنی غذای اروپا (EFSA) تایید شده‌اند، تهیه کند.