مرکز تعالی میکرو و فناوری‌نانوی دانمارک

مرکز تعالی میکرو و فناوری‌نانوی DTU که در سال ۱۹۹۰ ایجاد شده است، از کاربردهای مختلف فناوری‌نانو در راستای منافع جامعه، در حوزه‌های مختلف بهره‌برداری می‌کند.

مرکز تعالی میکرو و فناوری‌نانوی DTU در دانشگاه فنی دانمارک واقع شده است. این مرکز که در سال ۱۹۹۰ ایجاد شده است، از کاربردهای مختلف فناوری‌نانو در راستای منافع جامعه و در حوزه‌های مختلف بهره‌برداری می‌کند.

تحقیقات مرکز مذکور، بر ۷ حوزه زیر تمرکز دارد:

خودآرایی مواد برای فناوری‌نانو (NanoSOM)؛

مهندسی پلیمر میکرو و نانو (POLYMIC)؛

مهندسی نانوسیستم‌ها (NSE)؛

سیستم‌های میکرو الکترو مکانیک (MEMS)؛

سیستم‌های تراشه (LabChip))؛

میکروسیستم‌های زیست‌پزشکی (BIOMICS)؛ و

بخش نظری.

DTU متعهد به ارائه دوره‌های آموزشی برای دانشمندان و مهندسان فعال در زمینه تحقیقات علم و فناوری‌نانو و انتقال فناوری‌های جدید به صنعت دانمارک از طریق برنامه‌های مشترک است. این مرکز با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی مختلف، پروژه‌های کاربردی متنوعی را در سطح تحصیلات تکمیلی ارائه می‌کند.

DTU هر ساله گزارش عملکرد خود را ارائه می‌کند. بر اساس گزارش سال ۲۰۰۹، افزایش تامین مالی تحقیقات، افزایش تعداد نقل قول‌های مقالات و افزایش تعداد دانشجویان از جمله‌ نقاط قوت DTU در سال ۲۰۰۹ بوده است. همچنین تمرکز مرکز بر نوآوری، منجر به توسعه ۱۴ اختراع جدید شده و تعداد پروژه‌های همکاری این مرکز با صنعت افزایش یافته است.