پیش‌بینی بازار جهانی نانوپوشش‌ها

موسسه تحلیل‌گران صنعت جهانی (GIA)، به‌تازگی گزارشی با عنوان «نانوپوشش‌ها:گزارش بازار جهانی»، منتشر کرده است.

موسسه تحلیل‌گران صنعت جهانی (GIA)، به تازگی گزارشی با
عنوان «نانوپوشش‌ها:گزارش بازار جهانی»، منتشر کرده که در قالب آن به طور
جامع صنعت، محصولات، روندهای اصلی بازار، نوآوری‌های محصول، وضعیت
نقش‌آفرینان کلیدی و فعالیت‌های اخیر این صنعت نوظهور را بررسی کرده است.

بخشی از این گزارش به طور مجزا پیش‌بینی‌های بازار این حوزه را براساس
میلیون دلار ارائه کرده است.

بر اساس گزارش مذکور، ارزش بازار جهانی نانو پوشش‌ها تا سال ۲۰۱۵ به ۷۲/۱۱
میلیارد دلار خواهد رسید. هرچند که این میزان پیش‌بینی به خاطر رکود
اقتصادی کنونی جهان تا حدی تعدیل شده است، اما انتظار می‌رود که بازار این
حوزه مجددا احیا شده و در دوره زمانی کوتاه مدت و میان مدت به طور قابل
توجهی رشد نماید.

نانوپوشش‌ها منجر به کاهش مصرف انرژی و مواد مورد نیاز برای سطوح پوششی
میش‌وند. همچنین پوشش‌های مبتنی بر فناوری‌نانو، زمان و پیچیدگی فرایندهای
پوششی را کاهش داده و منجر به کارآیی هزینه می‌شوند.

بر اساس گزارش جدید GIA، برخی از نقش‌آفرینان مهم این حوزه عبارتند از:
Buhler PARTEC GmbH، شرکت CG2 NanoCoatings، Integran Technologies،
Inframat Corporation، شرکت Eikos، نانوفیلم و … .

 

متن کامل این گزارش ۲۴۸ صفحه‌ای به قیمت ۳۴۵۰ دلار از طریق نشانی
http://www.strategyr.com/Nanocoatings_Market_Report.asp قابل خریداری
است.