پرداخت ۳۶۷ میلیون ریال حمایت به مروجان نانو

کارگروه ترویج و آموزش عمومی ستاد فناوری نانو، در اردیبهشت ماه امسال مبلغ ۳۳۶ میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان حمایت ترویجی برگزارکنندگان ۱۱۸ برنامه‌ی ترویجی وآموزشی در حوزه‌ی علوم و فناوری نانو پرداخت نمود. این برنامه‌ها در سه ماهه پایانی سال ۱۳۸۸ برگزار شده‌اند.

کارگروه ترویج و آموزش عمومی ستاد فناوری نانو، در اردیبهشت ماه امسال مبلغ ۳۳۶ میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان حمایت ترویجی برگزارکنندگان ۱۱۸ برنامه‌ی ترویجی وآموزشی در حوزه‌ی علوم و فناوری نانو پرداخت نمود. این برنامه‌ها در سه ماهه پایانی سال ۱۳۸۸ برگزار شده‌اند.

سه گروه دانش‌آموزی، دانشجویی و دبیران را مخاطب قرار داده‌اند. از این میان ۷۰ درصد فعالیت‌ها (۸۲ برنامه) مربوط به حوزه‌ی دانش‌آموزی، ۱۲ درصد (۱۵ برنامه) حوزه ی دبیران و ۱۸ درصد (۲۱ برنامه) مربوط به بخش دانشجویی بوده است.

 استان‌های اصفهان، تهران، خراسان، خوزستان، سمنان، فارس، لرستان، مازندران، مرکزی و یزد، مراکز برگزار کننده‌ی این برنامه‌ها بوده‌اند.

ستاد فناوری‌نانو به منظور ارتقای آشنایی دانش‌آموزان با علوم و فناوری نانو و زمینه‌سازی تحقیق و پژوهش دانش‌آموزی در این حوزه ، از برگزاری سمینار یا کارگاه آموزشی با مخاطب دانش آموزی، دبیران و دانشجویان حمایت می‌کند.

 این برنامه با نظارت باشگاه نانو برگزار می‌شود، و این باشگاه علاوه بر پرداخت حمایت مالی، در زمینه ارائه محتوای آموزشی و تامین مدرس نیز با مجریان همکاری می کند. آیین نامه حمایت‌های ترویجی در بخش ترویج سایت ستاد نانو موجود است.

 دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهش‌سراها و شهرستان‌هایی که مایل به برگزاری دوره‌های مشابه هستند، می‌توانند با باشگاه نانو (به شماره ۴۹-۰۲۱۶۶۵۵۴۳۴۸) تماس بگیرند.